Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB647 Tütün İşleme ve Fabrıkasyonu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tütünün hasat sonrasından sigara oluşumuna kadar bütün teknolojik ve fabrikasyon işlemlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tütün tarımı ve tarihçesi, tütünde hasat, kurutma, işleme teknolojisi, fermantasyon, manipulasyon, harmanlama ve sigara üretimi konularını incelemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 3 30
16 Alan Gezisi 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 8 72
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 8 64
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tütün Tarımı ve tarihçesi
2 Tütünde hasat ve sonraki işlemler
3 Tütün kurutma tipleri
4 Tütün işleme teknolojisi
5 Tütün fermantasyonu
6 Tütün manipulasyonu
7 Tütünde harmanlama
8 Tütünde falorikasyon
9 Sigara üretimi
10 Sigara tipleri
11 Sigara ve pazar
12 Sigara ve pazar
13 Gelişen teknoloji ve sigara
14 Gelişen teknoloji ve sigara
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285890 Tütün yaprağının işlenmesini öğrenir.
2 1285891 Tütün fabrikasyonu ve sigara yapım teknolojisini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 5 4
2 5 5 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek