Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB651 Çevresel Stres Faktörlerı ve Tarla Bitkileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere çevresel stres faktörleri ve bitkiler üzerindeki etkileri hakkında temel bazı bilgiler vermektir .

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, çeşitli kitaplar ve stres faktörleri üzerine bazı araştırma makaleleri

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Abiyotik stres faktörleri (Yüksek ve düşük sıcaklığın ve kuraklık stresinin bitkiler üzerindeki etkileri), Biyotik stres faktörleri (Fungal, bakteriyel ve virus hastalıkları, nematodlar, parazitler), toprak faktörleri (toprak tuzluluğu, asitliği ve alkaliliğinin bitkiler üzerindeki etkileri, toprak havalanması, su basmaları), makro besin maddesi eksiklikleri (Azot, fosfor, potasyum eksikliği), iz elementlerin eksikliği ve bitkilerde görülen belirtileri

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Monokültür tarımının tanımı ve monokültür tarımında meydana gelen sorunlar
2 Monokültür ve karışık ekim sistemindeki bitkiler arasındaki rekabetçi ilişkiler
3 Ekim nöbetinin tanımı ve karışık ekim ile karşılaştırılması
4 Karışık ekimin tanımı ve en yaygın karışık ekim tipleri
5 Karışık ekimin avantajları ve dezavantajları
6 Karışık ekimde ışık bakımından rekabet, ışık yoğunluğu, ışık kalitesi, ışıklanma süresi
7 Işık yakalama, PAR (Fotosentetik Olarak Aktif Radyasyon), ışık kullanım etkinliliği, bitki kanopisi ve karışık ekim sistemlerinde ışık yakalamaya etkisi
8 Karışık ekimde su rekabeti, WUE (Su Kullanım Etkinliği), karışık ekim sistemlerinde suyun önemi
9 Karışık ekimde bitki besin maddeleri için rekabet, makro besin maddeleri azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) ve mikro besin elementler
10 Arasınav
11 Karışık ekim sistemlerinin etkinliğini etkileyen faktörler
12 Karışık ekimde tarımsal uygulamalar: Toprak işleme, ekim yöntemleri, birlikte ekim sisteminde ekim oranı
13 Karışık ekimde tarımsal uygulamalar: ekim zamanı, ekim düzenlemeleri
14 Birbirine ekimde tarımsal uygulamalar: gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı ot kontrolu, sulama, hasat harman

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1329591 Bu dersi alan öğrenciler karışık ekimin esası ilkelerini öğrenir
2 1329592 Karışık ekimde bitkiler arasındaki rekabeti ve bitki büyümesini kısıtlayan faktörleri öğrenir
3 1329593 Karışık ekimin yalın ekime kıyasla avantaj ve dezavantajlarını öğrenir
4 1329594 Bileşen bitkiler arasındaki rekabeti azaltmak ve karışık ekim sisteminin verimliliğini artırmak için neler yapılması gerektiğini öğrenir
5 1329600 Karışık ekim sisteminin yalın ekime göre ne oranda üstün olduğunu hesaplamayı öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.