Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB653 Aromatik ve Tıbbi Bitkiler Sistematiği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı tıbbi ve aromatik bitkilerin sınıflandırılmasını ve sınıflandırma prensiplerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi ve aromatik bitkilerin taksonomisi, sistematiği, yapay ve doğal sınıflandırma periyodu, bitkilerin isimlendirilmesi, sistematik birlikler ve bitkilerin adlandırılması, cins, tür, flora ve bitki kısımlarının adlandırılması konuları incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 5 6 30
20 Rapor Hazırlama 3 5 15
21 Rapor Sunma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 9 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 11 55
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tıbbi ve aromatik bitkilerin taksonomisi
2 Tıbbi ve aromatik bitkilerin sistematiği
3 Tıbbi ve aromatik bitkilerin sistematiğinin tarihçesi
4 Tıbbi ve aromatik bitkilerin yapay (suni) sınıflandırma periyotu
5 Tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal sınıflandırma periyotu
6 Tıbbi ve aromatik bitkilerin filogenetik sınıflandırma periyotu
7 Tıbbi ve aromatik bitkilerinisimlendirilmesi
8 Tıbbi ve aromatik bitkilerde taksonomik katagoriler
9 Tıbbi ve aromatik bitkilerde tür ve türe ait birimlerin adlandırılması
10 Tıbbi ve aromatik bitkilerde sistematik birlikler ve birliklerin adlandırılması
11 Tıbbi ve aromatik bitkilerde tür epitetlerinin oluşması
12 Tıbbi ve aromatik bitkilerde cins ve tür
13 Tıbbi ve aromatik bitkilerin florası
14 Tıbbi ve aromatik bitkilerin bitki kısımlarının adlandırılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285739 Tıbbi ve aromatik bitkilerin sınıflandırma metodlarını öğrenir.
2 1285740 Tıbbi ve aromatik bitkilerin ve bitki kısımlarının adlandırılmasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 3 4 3 4
2 4 5 4 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek