Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB611 Çiçekleme Biyolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tarla bitkileri grubuna giren bitkilerin çiçeklenme biyolojisi ile bilgilerin edinilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Selim AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel Kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Astraceae Fabaceae Solanaceae Brassicaceae Poaceae Salicaeae Ranunculaceae Malvaceae Apiaceae Lilaceae Zygophyllaceae Lamiaceae

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 8 3 24
6 Uygulama/Pratik 5 4 20
16 Alan Gezisi 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 6 4 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 5 5 25
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solanaceae Lamiaceae SOLANACEAE.pdf
2 Fabaceae FABACEAE.pdf
3 Astraceae ASTERACEAE.pdf
4 Brassicaceae BRASSICACEAE.pdf
5 Poaceae POACEAE.pdf
6 Salicaeae SALICACEAE.pdf
7 Ranunculaceae RANUNCULACEAE.pdf
8 Malvaceae MALVACEAE.pdf
9 Arasınav
10 Apiaceae APIACEAE.pdf
11 Lilaceae LILIACEAE.pdf
12 Zygophyllaceae XYGOPHYLLACEAE.pdf
13 Lamiaceae LAMIACEAE.pdf
14 Genel ders tekrarı GENEL_TEKRAR.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285607 Bu dersi alan öğrenciler bitki familyalarını öğrenirler
2 1285608 Bu dersi alan öğrenciler, familyaların çiçeklenme biyolojileri hakkında bilgi sahibi olurlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 5 4 5
2 4 4 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek