Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB660 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma kavramını, bilimsel araştırma yöntemlerini, araştırma ve yayın sürecinde uyulması gereken etik kurallarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkut PEKŞEN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dinler, Z. 2016. Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar, Ekin Basım Yayın, 416s. Kazım Özdamar, K. 2017. Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Nisan Yayınları, 228s. Kozak, M. 2014. Bilimsel Araştirma: Tasarim, Yazim ve Yayim Teknikleri, Detay Yayıncılık, ISBN: 9786054940028, 256s. Yüksel, A., Yanık, A., Ayazlar, R. A., 2015. Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, ISBN: 9789750233913, 272s.

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma, bilimsel araştırma çeşitleri, araştırma konusunun seçimi, literatür taraması, hipotezin oluşturulması, deneme metodunun seçimi, araştırmalarda veri toplama, verilerin düzenlenmesi, analizi, sonuçların yorumlanması, etik kavramı, araştırma ve yayın sürecinde uyulacak etik kurallar, bilimsel araştırmalarda intihal, önceki çalışmalarla benzerlik bakımından araştırma makaleleri ve tezlerin benzerlik taramalarının yapılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 3 1 3
11 Soru-Yanıt 5 5 25
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 8 72
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 8 72
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim, araştırma ve bilimsel araştırma kavramları hakkında genel bilgiler
2 Bilimsel araştırma çeşitleri
3 Araştırma konusunun belirlenmesi, hipotez oluşturma ve hipotezlerin kontrolü
4 Araştırma için uygun deneme metodunun seçimi ve güncel kaynak taraması
5 Araştırmalarda örnekleme ve veri toplama teknikleri ile gözlemlerin yapılışı hakkında genel bilgiler
6 Bilimsel verilerin analizi ve sonuçlarının yorumlanması
7 Güncel literatüre dayanarak araştırma raporunun yazılması
8 Arasınav
9 Etik kavramının önemi, bilimsel araştırma ve yayın sürecinde uyulması gereken etik kurallar
10 Türkiyede’ki araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması, Yükseköğretim Kurulu bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesinin incelenmesi
11 Hakemli dergilere yayın gönderme süreci ve bu süreçteki aşamalar
12 Araştırmalarda fikri mülkiyet, telif haklarının yayıncıya devri
13 Bilimsel çalışma raporlarında yapılan intihaller, makale ve tezlerin benzerlik raporlarının oluşturulması ve raporların değerlendirilmesi
14 Etik ihlallerinin hukuki ve ahlaki sonuçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1326901 Bilimsel araştırmaların planlanma ve yürütülme aşamalarını ve bu aşamalardaki temel kavramları öğrenir
2 1326902 Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak elde ettiği verileri doğru bir şekilde değerlendirebilme, sonuçlarını tartışabilme ve rapor edebilme yetisine sahip olur
3 1326903 Mesleki sorumluluk bilincine ve objektif bir araştırıcı olma özelliklerine sahip olur
4 1326904 Araştırma ve yayım sürecinde uyulması gereken mesleki ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur
5 1326905 Edindiği mesleki ve etik kurallar konusunda farkındalık yaratır ve bunu değişik ortamlarda sorgulama ve savunma becerine sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 5 4 4
2 4 4 5 4 4 4 3
3 5 5 4 3 4 4 4
4 5 5 4 3 4 5 4
5 4 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek