Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB602 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerine bitki ile çevre faktörlerinin ilişkisini öğretmek. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürünlerden en yüksek verim ve kalite değerleri elde etmek için çevre faktörlerini dikkate almak. Bölgelere göre en uygun bitki tür ve çeşidinin seçimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Doğada gözlem yapılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kevseroğlu K., 2013. Plant Ecology. OMU, Agricultural Fac., lect. Nu: 31. Eser D., 1986. Agricultural Ecology. Ankara Unv., Agr. Fac., Publ. Nu: 975, Ankara Çepel N., 1983. Forestry Ecology. İstanbul Unv., Forestry Fac., Pub. Nu: 3140

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli ekolojik faktörlerin (bakteri, böcek hayvan gibi canlı, sıcaklık, ışık, toprak gibi cansız) faktörler) özellikle tarla bitkilerinin büyümesine, gelişimine ve kaliteli ürün sağlanmasına etkileri incelenmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 12 25 1
28 Makale Kritik Etme 6 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 6 3 18
10 Tartışma 6 3 18
17 Alan Çalışması 2 2 4
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
34 Okuma 8 12 96
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem kavramı, doğal ekosistemler
2 Ekosistemdeki enerji akışı ve biyokimyasal dolaşımlar (Karbon)
3 Biyokimyasal dolaşımlar ( Azot, Fosfor)
4 Tarım ekosistemleri
5 Hava ve hava hareketleri
6 Tarım ve çevre faktörleri - Işık 1
7 Tarım ve çevre faktörleri - Işık 2
8 Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 1
9 Ara sınav 9. Ara sınav.pptx
10 Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 2
11 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 1
12 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 2
13 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 3
14 Ekolojik faktörler ve çeşit seçimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297979 İklim faktörlerinin bitki gelişimine etkisini bilir
2 1297980 Farklı bitkilerin değişik ekolojilerde yetişmesinin/yetişmemesinin sebeplerini bilir
3 1297981 Bir bölgede herhangi bir bitkinin adaptasyonunda dikkate alınacak unsurları bilir
4 1297982 Bitki ekolojinde yabancı otların etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek