Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB638 Yeşil Alan Tesisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çim bitkilerinin yapısal özellikleri, çim bitkilerinin ve çim örtüsünün kalite ölçütleri, yeşil alanlarda çevresel etmenler ve ekim bakım işlemleri hakkında bilgi vermek, yeşil alan tesislerinin kurulması ve karşılaşacağı sorunları nasıl çözmesi gerektiğini öğretmek, bölgemize uygun yeşil alan önerileri üzerinde çalışmak. Yeşil alan tesisinde kullanılan bitkileri tanımak, - Yeşil alan karışımlarını hazırlama,  Yeşil alanın kullanım amacına göre, karışımda hangi türlerin olması gerektiğine karar verebilmek,  Yeşil alanların kalite ölçütlerini ve bakım işlemlerini öğretmek,  İlimizde bulunan çim alanlardaki yeşil örtülerin incelenip sorunlarının belirlenerek, çözüm önerileri geliştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avcıoğlu, R., 1997. ÇİM TEKNİĞİ, Yeşil Alanların Ekimi, Dikimi ve Bakımı. Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova – İzmir. Açıkgöz, E., 1994. Çim Alanlar Yapım ve Bakım Teniği. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakülteis, Bursa. Brede, D., 2000. Turfgrass Maintenance Reduction Handbook (Sports, Lawns and Golf). John Wiley and Sons, INC., Canada. 359 p.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çim Bitkilerinin tanınması ve çim alanların ekimi, dikimi ve bakımı, farklı ekolojiler için uygun karışımların belirlenmesi, yeşil alan düzenlemelerinde çim alanların düzenlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
16 Alan Gezisi 8 5 40
17 Alan Çalışması 6 5 30
21 Rapor Sunma 2 12 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 15 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çim Bitkilerinin Genel Morfolojik Özellikleri, Çim Alanların Oluşturulmasında Kullanılan Bitkiler, Çim Bitkileri Ekolojisi yeşilalantarihselgelişim.ppt
2 Çim Ekimi (Ekim öncesi yabancı ot kontrolu, drenaj, toprağın hazırlanması, Gübreleme, toprak fumigasyonu, tohum, tohum karışımları, ekim, sulama, biçim), Çim Bitkilerinin Parçalanma Yoluyla Üretimi Yeşil alan ders 1.ppt
3 İlimizdeki Çim Alanlarında İnceleme ve Uygulama sevalkahveci yeşil alan projesi.pptx
4 İlimizdeki Çim Alanlarında İnceleme ve Uygulama ve rapor hazırlama büyümebuğvebak.ppt
5 Çim Bitkilerinin Kalite Ölçütleri (renk, büyüme ve gelişme hızı, büyüme formu, ezilmeye ve trafik etkisine dayanıklılık), Çim Örtülerinin Kalite Ölçütleri (Üniformite, sıklık, doku, düzlük vb.) yeşil alan kaliteölçütleri.ppt
6 Çim bitkilerinin kalite ölçütleri için arazi çalışması (en az 2 adet çim alanda) Yeşil alan dersi ekoloji1.ppt
7 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (sulama, biçim, gübreleme, Havalandırma, üst kapaklama ve kumlama, keçeleşme ve giderilmesi) bakımişlemleri2010.doc
8 Çim alanların bakım işlemleri için arazi uygulaması yapmak ve önerilerde bulunmak Yeşilalananlatımi.docx
9 Çim Alanlarda Bakım İşlemleri (Hastalık ve Zararlılarla Savaşım), bu konuda bölgelerimizde ayrı ayrı alınabilecek önlemlerin tartışılması Yeşil alanekoloji2.ppt
10 Bölgemiz ve Diğer Bölgelerdeki Çim Alan Çalışmaları İçin Bazı Öneriler (karışım oluşturma, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri) çim buğ farkı.docx
11 Bölgemiz ve Diğer Bölgelerdeki Çim Alan Çalışmaları İçin Bazı Öneriler (karışım oluşturma, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri) çibiçimi.odp
12 Ülkemizde ve Dünyada çim alanlarla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması Çim Hastalıkları.pdf
13 Ülkemizde ve Dünyada çim alanlarla ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve tartışılması Çim zarar müc sunumu130518.pdf
çimde yabancı ot kontrolü sunu.pdf
14 İlimizde çalışılan 2 adet çim alan için sunu hazırlanması ve sunulması Golf Turimzi Dr. FATİH ŞEN SUNUM.pdf
Çim Tohumculuk 2018 Sunum.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285119 Yeşil alanlarda çim bitkilerinin ve çim alanların önemini öğrenir.
2 1285117 Çim alanların sorunları ve çözüm yollarını öğrenir.
3 1285118 Golf, futbol vb. alanlarda hangi bitki/bitki karışımlarının kullanılacağını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 3 3
2 4 3 5 4 4 3 3
3 5 3 5 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek