Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB646 İri Kıtalı Tütünler Tarımı ve Teknolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı iri kıtalı tütün teknolojisi ve tarımı hakkında bilgi edinmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mevcut tütün kitapları ve bu konuda yapılan çalışmalar incelenecek ve tartışılacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tütün kürü uygulama çeşitleri, yatak hazırlığı, tütün tohumunun ekilmesi, fide bakımı, fide toplanması, toprak hazırlığı, nakli, kazma, sulama, gübreleme, tepeleme, enayi kontrolü, hasat, kürleme ve uzmanlık konuları incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
49 Performans 6 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 7 3 21
10 Tartışma 4 2 8
11 Soru-Yanıt 8 2 16
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 12 3 36
54 Ev Ödevi 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tütün tarihçesi ve ticarti İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
2 İri kıtalı tütünlerin taksonomisi İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
3 İri kıtalı tütünlerin morfolojik özellikleri İri Kıtalı _tutun_ders-1 (1).pptx
4 İri kıtalı tütünlerin kimyasal özellikleri İri Kıtalı Tütünler.pdf
5 İri kıtalı tütünlerin fide yetiştiriciliği Cigar Tobacco production and processing techniques.ppt
6 İri kıtalı tütünlerin tarla hazırlığı ve dikim Cigarette consumption in Russia.ppt
7 İri kıtalı tütünlerin tarlada yapılan kültürel işlemleri Properties - Kopya.ppt
8 İri kıtalı tütünlerin hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri Tobacco pest control.ppt
Tobacco pest control 2.ppt
9 İri kıtalı tütünlerde kırım ve hasat Properties - Kopya.ppt
10 İri kıtalı tütünlerin kurutulması Curing groups of Tobacco.ppt
11 İri kıtalı tütünlerin ekspertizi Removal of inflorescences and lateral shoots.ppt
12 İri kıtalı tütünlerin kullanım olanakları Nitrogen fertilization of Tobacco and irrigation.ppt
13 İri kıtalı tütünlerin işlenmesi ve harmanlanması Properties - Kopya.ppt
14 İri kıtalı tütünlerin işlenmesi ve harmanlanması İri Kıtalı Tütünler.pdf
Cigar Tobacco production and processing techniques.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505212 Öğrenciler iri kıtalı tütün tarımı ve teknolojisini öğrenirler.
2 1505213 Öğrenciler, farklı tütün kür sistemleri ve tütün çeşitleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 4 3 4
2 5 5 5 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek