Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB632 Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Kuru ot üretimi ve depolanmasında hasat öncesi ve sonrası faktörlerin etkisi bu dersin esas amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, kurutma ve depolamanın otun lezzetliliğine ve sindirilme oranına etkileri de incelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl..Vipaş Aş. Yayın No: 58, Bursa. Baytekin, H., Gül, İ., 2009. Yem Bitkileri, Genel Bölüm Cilt I, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, İzmir. Rodney Dwain Horrocks, John F Valentine, 1999. Harvested Forages. ISBN-13: 9780123562555, Pages: 426 Barnes R., Nelson C. J., Moore K. J. and Collins M., "FORAGES" The Science of Grassland Agriculture, Vol I-II, 6th (2013).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kuru ot üretimi ve depolamaya etkili hasat öncesi faktörler (bitki türü, hasat devresi, yaprak oranı, toprak, bölgenin iklim durumu, hastalık ve zararlılar, yabancı otlar, yıllık ve günlük değişimler) ve hasat sonrası faktörler (ot kurutma yöntemleri, ot biçme alet ve makinaları, otun toplanması ve depolanması, otun fiziki durumu gibi) incelenecektir. Kurutma ve depolama sırasında otun besin maddesi kayıpları ve kuru otun kalitesi hakkında bilgi edinilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 8 2 16
10 Tartışma 14 1 14
16 Alan Gezisi 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 11 99
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem bitkileri, kaba yem ve kuru ot tanımları ve özellikleri
2 Kuru ot üretiminde hasat öncesi faktörlerin etkisi (bitki türü, hasat devresi, yaprak oranı) YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNDE DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR.pptx
3 Kuru ot üretiminde hasat öncesi faktörlerin etkisi (toprak, bölgenin iklim durumu) YEM BİTKİLERİNDE HASAT , KURU OT ÜRETİMİ VE.pptx
4 Kuru ot üretiminde hasat öncesi faktörlerin etkisi (hastalık ve zararlılar, yabancı otlar, yıllık ve günlük değişimler) YEM BİTKİLERİNDE ANATOMİK YAPI VE KİMYASAL KOMPOZİSYONUN.pptx
5 Hasat (biçim zamanı, biçim sıklığı, biçim yüksekliği ) ot kurutma.pptx
6 Kuru ot üretiminde hasat sonrası faktörlerin etkisi (ot kurutma yöntemleri -ot biçme alet ve makinaları - doğal ve yapay kurutma - ot kurutma esnasında meydana gelen besin maddesi kayıpları) kuru ot kalitesi.pptx
ot neden saklanır.pdf
7 Kuru ot üretiminde hasat sonrası faktörlerin etkisi (otun toplanma ve depolanması -kuru otun balyalanması, kuru ot yığınlarının ölçülmesi) kuru otlarda lezzetlilik.pptx
8 Kuru ot üretiminde hasat sonrası faktörlerin etkisi (otun fiziki durumu -) KURU OT KORUYUCULAR.docx
Hay Preservatives.pdf
9 Kuru otların değerlendirilmesi (kompozisyon, biçim devresi, renk, doku, tazelik, koku, temizlik) yem bitkileri ve kaba yemler.pptx
10 Kuru otun kalitesi (lezzetlilik, organik besin maddeleri ve mineral maddeler kapsamı, belirli hayvan türlerine elverişliliği yani yemden yararlanma derecesi). kuru otlarda lezzetlilik.pptx
11 Kuru otun sindirilme oranı ve buna etki eden faktörler Yembitkilerinde Anatomik Yapı ve Kimyasal Kompozisyonun Besleme Değerine Etkileri.docx
12 Kuru ot üretiminde tarla ve depo kayıpları yemlerin depolanması.pptx
13 Düşük kaliteli kaba yemlerin kimyasal maddelerle muamelesi KURU OT DEPOLAMA VE BESLEME.docx
14 Düşük kaliteli kaba yemlerin kimyasal maddelerle muamelesi SİLAJ.docx
Yembitkilerinde Anatomik Yap__ ve Kimyasal Kompozisyonun Besleme De__erine Etkileri - Effects of Anatomic Structure and Chemical Composition on Forage Quality[#40832]-34384.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504885 Kuru ot üretimi ve depolanmasında etkili olan hasat öncesi faktörleri öğrenir.
2 1504886 Kuru ot üretimi ve depolanmasında etkili olan hasat sonrası faktörleri öğrenir.
3 1504887 Kurutma ve depolama sırasında otun besin maddesi kayıpları ve kuru otun kalitesi hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 3 3
2 5 5 4 3 3 3 4
3 5 5 4 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek