Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETAB608 Agricultural Problems of Field Areas in Turkey 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ülkemiz arazi varlığı içerisinde tarla tarımının bazı gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması, mevcut sorunlar ve çözüm yollarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. teknik Kongre Bildiriler Kitabı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, iki cilt, 1527 sayfa.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin yeri ve yapısından kaynaklanan sorunlar ekolojik ve topoğrafik sorunlar), Türkiye’nin sosyo-economik yapısından kaynaklanan sorunlar, Türkiye topraklarının besin maddeleri ve su ihtiyacının yarattığı sorunlar ve çözüm yolları, Türkiye tarımının mekanizasyon ve işgüçü sorunları, Endüstri bitkileri sorunları, yemeklik baklagiller sorunları, hububat bitkileri sorunları, yembitkileri, çayır mera sorunları, değişik tarım sistemlerindeki ekim nöbeti sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 3 15
16 Alan Gezisi 5 4 20
17 Alan Çalışması 5 4 20
21 Rapor Sunma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 9 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye’de tarım sektörünün durumu.
2 Tarla tarımı sistemlerinin karşılaştırılması.
3 Ekim ve karşılaşılan sorunlar.
4 Ekim sıklığının belirlenmesi.
5 Ekim Nöbeti ve planlaması.
6 Ekim nöbetinin toprak ve bitki besleme açısından önemi.
7 Nadas ve nadas alanlarından yararlanma.
8 Anız yakmada ki sorunlar.
9 Gübreleme yönünden olan sorunlar.
10 Sulama yönünden olan sorunlar.
11 Hasat ve harmandaki sorunlar.
12 Tohumluk yönünden olan sorunları.
13 Sürdürülebilir tarım.
14 Tarla tarımında yeni uygulamalar.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284577 Türkiye’de tarım sektörü hakkında bilgi sahibi olma.
2 1284578 Ülkemiz arazi varlığında tarım alanlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi olma.
3 1284580 Tarla tarımının önemli sorunlarını belirleyebilme ve bu sorunların çözümüne yönelik fikirler üretebilme.
4 1284581 Tarla tarımı uygulamalarının ülkemizdeki uygulanışını bilme ve sorunlarını tespit edebilme
5 1284579 Türkiye’de tohumluk yönünden olan sorunları bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 4
2 4 5 5 4 4 3 4
3 5 4 4 4 5 4 3
4 4 5 5 4 5 3 4
5 4 5 5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek