Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TAB630 Yem Bıtkılerınde Eşeysiz Çoğalma 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Yembitkilerinde üreme biyolojisi, eşeyli çoğalma ve eşeysiz çoğalmada görülen bozukluklar, çelik, yaprak ve kök sürgünleri elle çoğaltımı, hava yumruları (bulbil) yoluyla üreme, Kök-sap ve sülükle yayılma ve çoğalma, Apomiksis yoluyla üreme konularında bilgi edinme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlknur AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Manga, İ., Z. Acar ve İ. Ayan, “Buğdaygil Yembitkileri”, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:6, Genişletilmiş 3. Baskı, Samsun, 286 s (2002). Acar, Z. ve İ. Ayan, “Yembitkileri Kültürü”, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No: 2, II. Baskı, Samsun, 153 s (2004). Anonymous, 2009. Yembitkileri, Cilt III. Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yem Bitkileri (Ed: R. Avcıoğlu, R. Hatipoğlu ve Y. Karadağ), İzmir, s.617-630. Barnes R., Nelson C. J., Moore K. J. and Collins M., "FORAGES" The Science of Grassland Agriculture, Vol I-II, 6th (2013).

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yembitkilerinde üreme biyolojisi, Yembitkilerinde eşeyli çoğalma ve eşeysiz çoğalmada görülen bozukluklar, Çelik, yaprak ve kök sürgünleri elle çoğaltımı, Hava yumruları (bulbil) yoluyla üreme, Kök-sap ve sülükle yayılma ve çoğalma, Apomiksis yoluyla üreme (Apospory, Diplospory, Physedogamy, Adventif embriyoni, Bazı özel durumlar (Hemigamy, Semigamy v.b.), Doku kültürü yoluyla çoğalma. Eşeysiz Çoğaltılan yem bitkileri ve kullanım alanları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 2 12 24
16 Alan Gezisi 8 5 40
17 Alan Çalışması 6 5 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 15 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 15 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem bitkilerinde Eşeysiz çoğaltımın önemi
2 Eşeysiz Çoğaltılabilen Yem Bitkileri (Buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara ait yem bitkileri)
3 Yembitkilerinde üreme biyolojisi
4 Yembitkilerinde eşeyli çoğalma ve eşeysiz çoğalmada görülen bozukluklar,
5 Çelik, yaprak ve kök sürgünleri ile çoğaltımı
6 Hava yumruları (bulbil) yoluyla üreme, Kök-sap ve sülükle yayılma ve çoğalma (Serin mevsim yem bitkileri)
7 Hava yumruları (bulbil) yoluyla üreme, Kök-sap ve sülükle yayılma ve çoğalma (Sıcak mevsim yem bitkileri)
8 Apomiksis yoluyla üreme (Apospory, Diplospory, Physedogamy, Adventif embriyoni, Bazı özel durumlar (Hemigamy, Semigamy v.b.),
9 Apomiksis yoluyla üreme (Apospory, Diplospory, Physedogamy, Adventif embriyoni, Bazı özel durumlar (Hemigamy, Semigamy v.b.),
10 Doku kültürü yoluyla çoğalma.
11 Doku kültürü yoluyla çoğalma.
12 Eşeysiz Çoğaltılan yem bitkileri ve kullanım alanları
13 Eşeysiz Çoğaltılan yem bitkileri ve kullanım alanları
14 Arazi Uygulaması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504778 Eşeysiz çoğaltılabilen yem bitkilerini öğrenir.
2 1504779 Yem bitkilerinde eşeysiz çoğaltım yöntemlerini öğrenir.
3 1504780 Yem bitkilerinde eşeysiz çoğaltımın önemini ve kullanım alanlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74596 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 74597 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 74598 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 74602 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 74599 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 74600 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 74601 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 3 2 3
2 4 4 3 4 4 2 3
3 4 5 3 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek