Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ETAB605. Crop Rotation Techniques in Field Areas 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ekim nöbetinin tarım, çevre ve ekonomi açısından önemi, yararları, planlanması ve tarımın sürdürülebilirliği üzerine etkileri konusunda bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki ACAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye tarım sektörünün değerlendirilmesi, tarla tarım yöntemleri, ekim nöbetinin tanımı ve tarihçesi, ekim nöbeti toprak ve bitki besleme ilişkileri, ekim nöbeti hastalık, zararlı ve yabancı ot ilişkileri, ekim nöbeti allelopati, ön bitki, sinerjim ilişkileri, ekim nöbetinin planlanması, ekim nöbeti ve sürdürülebilir tarım, farklı çevre koşullarında uygulanabilecek ekim nöbeti örneklerinin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
10 Tartışma 14 4 56
16 Alan Gezisi 4 8 32
20 Rapor Hazırlama 10 6 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye tarım sektörünün değerlendirilmesi
2 Tarla tarım yöntemlerinin incelenmesi
3 Tarla tarım yöntemlerinin incelenmesi
4 Ekim nöbetinin tarihsel gelişimi
5 Ekim nöbetinin toprak yapısı ve bitki besleme üzerine etkileri
6 Ekim nöbetinin toprak yapısı ve bitki besleme üzerine etkileri
7 Ekim nöbetinin hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrol edilmesi açısından önemi
8 Ekim nöbetinin hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrol edilmesi açısından önemi
9 Ekim nöbeti allopati ilişkileri
10 Ekim nöbeti sinerjizim ilişkileri
11 Ekim nöbetinin planlanması
12 Ekim nöbeti ile tarımın ve çevrenin sürdürülebilirlik ilişkileri
13 Ekim nöbeti ile tarımın ve çevrenin sürdürülebilirlik ilişkileri
14 Farklı ekolojik koşullar için uygun ekim nöbeti örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285479 Öğrenci ekim nöbetinin önemi ve gerekliliğini öğrenir
2 1285480 Öğrenci tarım ve çevre açısından ekim nöbetinin sağladığı katkıları öğrenir
3 1285481 Ekim nöbeti ile tarımın sürdürülebilirliği ilişkisini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66864 Lisans öğreniminde kazandığı bilgi ve becerileri geliştirebilir. Bilimsel yöntemleri kullanarak bilgiye erişebilir, bunları değerlendirip yorumlayabilir ve uygulamaya aktarabilir.
2 66865 Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili güncel/mevcut sorunları tanımlayabilir. Bu sorunları çözebilmek için gerekli olan bilgiyi bilimsel, toplumsal ve etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni yöntemler geliştirebilir.
3 66866 Kendi başına ve bağımsız olarak, Tarla Bitkileri alanında uzmanlık alanı ile ilgili bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları uygulama ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilme yeteneğine sahiptir.
4 66870 Farklı disiplinlerde ve düzeylerde takım çalışması yapabilir, alanında kazanmış olduğu bilgiyi ve problem çözme yeteneğini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
5 66867 Alanı ile ilgili son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilir. Bunları iç ve dış paydaşlara yazılı, sözlü ve görsel olarak etkili bir şekilde aktarabilir.
6 66868 Tarla Bitkileri alanında çalışanlarla, alanı dışındaki bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
7 66869 Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 3
2 4 5 5 5 4 4 3
3 4 5 5 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek