Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE601 Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Stratejileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Yabancı dil öğreniminde dil öğretim uzmanlarının geliştirdiği,etkili öğrenme yollarının incelenip kavratılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

rebecca Oxford-language learning strategies

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka Kuramı, Öğrenme Stratejileri,1: Dolaylı Oğrenme Stratejileri Dolaysız Öğrenme Stratejileri 2:Üstbilişsel, Bilişsel Ve Duygusal Stratejiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 9 18
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 12 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmeyi öğrenme
2 öğrenme biçimleri
3 Öğrenme stilleri
4 Çoklu zeka kuramı incelemeleri
5 Yabancı dil öğrenme stratejileri kavramı kapsamı
6 Dil öğrenme stratejileri türleri
7 Dolaysız dil öğrenme stratejileri
8 Dolaylı dil öğrenme stratejileri
9 Üstbilişsel dil öğrenme stratejileri
10 Arasınav
11 Bilişsel dil öğrenme stratejileri
12 Telafi stratejileri
13 Yabancı dil öğretiminde öğrenme stratejileri uygulaması
14 Yapılan uygulamanın değerlendirilmesi
15 Yılsonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1393862 öğrenme stilleri alanında uygulamalar yapabilir
2 1399579 çoklu zeka kuramına uygun dil öğretimi gerçekleştirebilir
3 1410122 dil öğrenme stratejilerini dil öğretimi alanında uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75721 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75720 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75711 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75710 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75719 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75713 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75709 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75712 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75714 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75716 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75715 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75718 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 75717 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 2 2 3 2 3
2 3 3 3 4 3 3 4 3 2
3 3 3 4 3 3 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek