Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE606 Çeviri Eğitiminde Sorunlar ve Çözümler 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencileri Almanca ve Türkçe dillerinde yeterli ve yetkin yapmak, her iki dilin kültürü, kurumları, uluslararası ilişkiler, teknik konular, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çevirme ile ilgili bilgiyle donatmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yazıcı Mine, Yazılı Çeviri Edinci, Multilingual, 2007, İstanbul. Köksal Dinçay, Çeviri Eğitimi, Nobel Yayınları,2005, Ankara .EK KAYNAK : Çeşitli tez çalışmaları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeviri, çeviri kuramları, çeviri eğitimi, çeviri edinci gibi terimlerin açıklanması, ayrıca çeviri eğitiminin sorunları ve bunları çözmeye yönelik geliştirilen ve geliştirilebilecek çözüm yolları bu dersin genel muhtevasını oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çeviri Eğitimine Kuramsal Bakış
2 Çeviri Kuramları ve Eşdeğerlik
3 Çeviri Stratejileri
4 Çeviriye Edimbilimsel bir yaklaşım
5 Edimbilimsel Çeviri Stratejileri
6 Skopos Kuramı ve işlevsellik
7 Çeviride Bilişsel İşlemler
8 Özel alan çevirisi ve bilgi kaynakları
9 Arasınav
10 Çeviri Edinci
11 Çeviri Eğitiminde oluşan sorunlar
12 Çeviri eğitiminde oluşan sorunlara çözümler
13 Çeviri ve Teknoloji
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229985 Çeviri eğitimi konusunu hakkındaki tüm kuramsal bilgelere sahip olur.
2 1229986 Çeviri eğitiminin sorunlarını bilir ve onlara çözüm yolları geliştirebilir.
3 1229987 Çeviri edinci ile çeviri edimi arasındaki farkı ayırt eder.
4 1229988 Çeviri edincinin yabancı dil öğretimindeki önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 3 4 4 3 4
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 4 3 4 3 3
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek