Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE610 Çağdaş Alman Edebiyatı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

1900 sonrası Avrupa’sında yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve sanatsal olayların Alman edebiyatına yansıması ve bunların çözümlenerek yorumlanması amaçlanmaktadır

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yeni Alman Edebiyatı Tarihi. İstanbul 2002. EK KAYNAK : Aytaç, Çağdaş Alman Edebiyatı Tarihi. Ankara 1994. W.Kißling, Deutsche Dichtung in Epochen. Stuttgart1989. W.Beutin, Deutsche Literaturgeschichte. Stuttgart 1992. B.Baumann-B.Oberle, Deutsche Literatur in Epochen. München 1985.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş Alman Edebiyatı akımları, yazarları ve eserleri, tarihi, felsefi, sosyolojik, kültürel etmenlerin bileşkesi hâlinde yorumlanarak tanıtılması bu dersin temel muhtevasını oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Natüralizme karşıt akımlar
2 Empresyonizm
3 Sembolizm
4 Yeni Romantizm
5 Yeni Klasizm
6 Ekspresyonizm ve Dadaizm
7 Yeni Nesnelcilik
8 Heinrich Mann :”Der Untertan”
9 Arasınav
10 Thomas Mann: “Der Tod in Venedig”
11 Savaş sonrası Edebiyatı
12 Bertold Brecht ve önemli eserleri
13 Wolfgang Borchert ve önemli eserleri
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1229990 1900 sonrası Avrupa’da yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel, sanatsal olayları bilir.
2 1229991 Çağdaş Alman edebiyatı akımlarını kavrar.
3 1229992 Çağdaş Alman edebiyatı yazarlarını ve eserlerini tanır.
4 1229993 Çağdaş Alman edebiyatı eserlerini tarihi, felsefi, sosyolojik, kültürel etmenler 7,15 1 bağlamında yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 3 3 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 4 3 3 2 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek