Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE614 Dramatik Türler ve Öğretimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dramatik bir eser aracılığıyla hedefe yönelik dilin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birkan KARGI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayşin Candan, 20. Yy. Öncü Tüyator, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2003, İstanbul. Fischer – Lichte Erika, das Eigene und das Fremde Theater, Francke Verlag, Tübingen, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dramatik türlerin yabancı dil öğretimine katkısını göstermek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 9 135
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Die Hauptgattung der Literatur
2 Das Maskentheater ( Die Maske im Unterricht)
3 Das Schattentheater (Das Schattentheater in der DaF)
4 Das Stegreiftheater in der DaF
5 Theater im Deutschunterricht
6 Die Pandonime
7 Figuren Theater
8 Dramatische Arten
9 Das alternative und Freie Theater
10 Arasınav
11 Das Psychodrama
12 Das Behaviordrama
13 Schultheater – Dramen
14 Das Marionetten Theater
15 Dönem Sonu Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304190 Eğitimde dramanın önemini ve kullanımını açıklayabilecektir.
2 1304191 Dramayı eğitimde bir öğretim yöntemi olarak kullanır.
3 1304192 Oyun ve dramanın çocuk gelişimindeki rolü ve önemini belirler.
4 1304193 Öğretimde drama yöntemi ile etkinlikler uygulayabilecektir.
5 1304194 Drama etkinliğini uygular ve değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2
2 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2
3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2
4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek