Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE615 Dil Öğretiminde Kısa Öykü 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Almancayı etkili ve işlevsel bir biçimde kullanabilmeleri için kısa öykünün niçin ve nasıl kullanılması gerektiğini göstermektedir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birkan KARGI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alanla ilgili tez çalışmaları ve çeşitli makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern kısa öykünün tanımı, diğer türler arasındaki yeri ve yerinin gösterilmesi, kısa öykülerin yapısal ve biçemsel özelliklerinin incelenerek dil öğretimine katkısının gösterilmesi bu dersin genel muhtevasını göstermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kısa öykülerin temel özellikleri, Alman edebiyatının yeri ve önemi
2 Kısa öykü İncelemesi ve öğretimi
3 Kısa öykü inceleme ve çözümleme yöntemleri
4 Alman Edebiyatındaki kısa öyküler ve önemli yazarlar
5 Kısa öykünün dil öğretimine etkisi
6 Kısa öykünün didaktik önemi
7 Kısa öykünün dil öğretiminde ve Alman dilini gelişimindeki önemi
8 Alman dilinin kısa öykülerle öğretimi
9 Çeşitli kısa öykülerle dil öğrenimine katkıda bulunacak tekniklerin, yaklaşımların incelenmesi.
10 Arasınav
11 Örnek çalışmaların incelenmesi
12 Benzer çalışmaların geliştirilmesi
13 Geliştirilen çalışmaların uygulanması
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1100401 Kısa öyküyü edebi tür olarak tanır.
2 1100402 Öğrenci, Alman kısa öyküsünü tanır ve diğer ülkelerin kısa öykülerini karşılaştırır ve birbirinden ayırır.
3 1100403 Öyküde karakter, mekan, zaman bilgilerini öğrenir.
4 1100404 Kısa öykü inceleme tekniklerini öğrenir.
5 1100405 Kısa öykünün dil öğretimine katkısını anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5
2 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4
3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5
5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek