Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE603 Yabancı Dil Öğretiminde Beceri Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dört temel dil becerisinin farklı dil öğretim uzmanlarının görüşleri ışığında yabancı dil öğretiminde bu alanda yazılmış kitap,makale ve bilimsel yazılardan hareketle tartışılıp kavratılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil öğretiminde dört temel dil becerisinin nasıl geliştirilebileceği, hangi uygulamalar ve teknikler kullanıldığı tartışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde yeti-beceri öğretimi , kavram ve kapsamı
2 Dört temeldil becerisinin incelenmesi
3 Edinme – öğrenme farklılığı
4 Dilbilimsel ve dilbilgisel becerilerin geliştirilmesi- dinleme anlama becerisi öğretimi incelemeleri
5 Okuma becerisi öğretimi
6 Okuma becerisi öğretimi ile ilgili sorunlar
7 Konuşma becerisi öğretimi
8 Konuşma becerisi öğretimi ile ilgili sorunlar
9 Arasınav
10 Yazma becerisi öğretimi
11 Yazma becerisi öğretimi ile ilgili sorunlar
12 Şarkı öğretimi
13 Genel değerlendirme
14 Yılsonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436902 Dört temel dil becerisinin öğreniminin önemini kavrar.
2 1436904 Her becerinin öğretiminin ayrı ayrı önem taşıdığını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75721 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75720 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75711 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75710 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75719 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75713 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75709 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75712 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75714 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75716 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75715 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75718 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 75717 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 1 1 1 1 1 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek