Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE607 Karşılaştırmalı Çocuk ve Gençlik Edebiyatı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere; Çocuk ve Gençlik yazınının yaşamdaki ve eğitimdeki yeri, Türkiye’deki tarihçesi, masalların yanısıra öykü, roman, şiir, tiyatro, deneme, gezi vb. türlerin özellikleri, Çocuk ve Gençlik kitaplarını değerlendirme ölçütleri,bu alanda ürün veren ülkemiz yazarlarının ve bu alanda yazılan yapıtların tanıtılması; dünya edebiyatından örneklerle ülkemiz edebiyatından bazı örnekleri karşılaştırabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuzkan Ferhan (2000), Çocuk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara.Zengin Ahmet Yaşar, Nesrin Zengin (2009),Çocuk Edebiyatı / Eğitim Fakülteleri İçin, Truva Yayınları, İstanbulNas Recep (2002)i Örneklerle Çocuk Edebiyatı, Ezgi Kitapevi, Ankara. Klotz, Aiga. Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland 1840-1950. Gesamtverzeichnis der Veröffentlichungen in deutscher Sprache. 5 Bde. und Register. Stuttgart: Metzler 1990-1997 Diğer Kaynaklar Çeşitli makaleler ve tez çalışmaları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuk ve Gençlik yazını alanıyla ilgili kuramsal bilgi ,Çocuk ve Gençlik yazını metinlerini bilimsel bakış açısıyla ve eleştirel gözle değerlendirerek eleştiri, tanıtım, inceleme, karşılaştırma çalışmaları yapma ve bu çalışmaları dergi, gazete vb. kitle iletişim araçlarında yazılı olarak sunma çalışması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı tanımı
2 Dünya Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
3 Almanya’da Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
4 Önemli yazarlar ve eserlerinin incelenmesi
5 Türkiye’ de Çocuk ve Gençlik Edebiyatı
6 Çeşitli yazarların ve eserlerinin incelenmesi
7 Almanya’da ve Türkiye’de Çocuk ve Gençlik Edebiyatının yeri ve önemi
8 Çocuk ve Gençlik Edebiyatında tercih edilen edebi türler
9 ARASINAV
10 Karşılaştırmalı edebiyat biliminde yöntem
11 Metin çözümleme inceleme yöntemleri
12 Türk – Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatı eserlerinin karşılaştırılması
13 Çeşitli eserlerin yapısal, içeriksel, üslupsal açıdan incelenmesi ve karşılaştırılması
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1216138 Çocuk ve Gençlik Edebiyatının özelliklerini bilir.
2 1216144 Çocuk ve Gençlik Edebiyatını tanır, birbirinden ayırt eder.
3 1216159 Özellikle Türk ve Alman Çocuk Gençlik Edebiyatı eserlerini yazarları ile tanır.
4 1216182 İki ülke yazını arasındaki farkları kavrar
5 1216207 Çocuğa görelikler açısından eserleri inceleyip irdeleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 3 4 3 3 3 3
2 3 3 4 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
4 3 4 3 3 3 3 3 3 2
5 3 3 3 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek