Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE609 Dilbilimsel Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dilbilimsel terimler açıklanacak, seçilecek değişik konular eşliğinde araştırma yöntemleri gösterilecek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lyons John, Einführung in die Linguistik, Çev. Bühler K., “Sprachtheori Choamsky N. “Generekive Transformationsgrammatik” Vardar B., Dilbilimin Temel Kavramları ve İlkeleri, Multilingual Yay.,2001, İstanbul. Pelz H., Linguistik für Anfänger, Hamburg, Bünting K.D., Einführung in die Linguistik, 1990, Frankfurt a.M Başkan Ö.,”Bildirişim”, İstanbul, (1988), Altın Kitaplar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya dilleri üzerine veri toplama ve çözümleme yöntemleri ile dilbilimsel incelemenin yapılışı, araştırmacıda aranan özellikler, çözümlenen verilerden kurallara ulaşma teknikleri ve elde edilen bulguların yorumlanması öğretilmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilbilimin tanımı ve yöntemsel ilkeleri
2 Çağlar boyunca dil incelemeleri ve dilbilimin kuruluşu ve gelişimi
3 Dilbilim ve diğer bilimler
4 Dilbilim ve geleneksel dilbilgisi
5 Dilbilim ve hetikbilim (filoloji)
6 Dilbilimsel inceleme ve temel nitelikli ayırımlar
7 Dil ve bildirişim
8 Gösterge türleri, dil göstergesi ve göstergebilim
9 Dilin çift eklemliliği ve dilsel birimler – dilin bağıntı eksenleri
10 Arasınav
11 Dilin doğabilimsel (makro) ve sosyalbilimsel (mikro) incelemesi
12 Dilin kuralcı-betimsel olarak incelenmesi
13 Dilin artzamanlı ve eş zamanlı gerçekliği ve yöntem sorunları
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217107 Dilbilimin tanımı ve metodolojik ilkelerinin tanımlarını açıklar.
2 1217147 Tarihsel olarak dil incelemelerini ve dilbilimin kuruluşunu özetler
3 1217174 Dilbilim ve diğer dilbilimler arasındaki ilişkileri formüle eder
4 1217206 Dilbilim ve bilgisi ile göstergebilim arasındaki benzerlik ve farkı değerlendirir.
5 1217236 Dilbilimsel inceleme ve nitelikli ayırımları sorgular.
6 1217242 Dilin art zamanlı ve eş zamanlı yöntemlerle incelenmesini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 2 3 4 3 2 4
2 3 3 4 3 3 4 3 3 3
3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
4 3 4 3 3 3 3 4 3 3
5 3 4 3 3 3 3 4 3 3
6 3 3 3 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek