Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE611 Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Uygulamalı Dilbilimin tanım, yöntem ve temel kavramlarını tartışmak ve öğrencilere dilbilimin diğer ilgili alanlar ile nasıl etkileşim içinde olduğunu ve ileride kendilerinin de dilbilimsel bulgulardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Roche S. (2005), Fremdsprachenerwerb-Fremdsprachendidaktik, UTB, Basel. Akdoğan F. (2007), Thesen und Beispiele zum frühen Unterricht in der Fremdsprache Deutsch, Peter Lang Verlag, Frankfurt.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dilbilim ve ilgili bilim dalları,dilbilim yöntemlerinin çeşitli alanlara uygulanması, ses bilgisi ve söz dizim edebiyatta uygulamalar, anabilim ve edebiyatta anlambilim uygulamaları klasik söz bilim ve edebiyat yapıtlarındaki yansımaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil edinimi kuramları
2 Davranışçı yaklaşım
3 Bilişsel yaklaşım
4 İkinci dil edinimi
5 Çok dillilik
6 Dil öğrenme ve bilişsel gelişim
7 Yöntem sorunu
8 Becerilerin öğretimi
9 Arasınav
10 Dil ve kültür
11 Öğrenme çeşitleri
12 Öğrenme ve yaş
13 Öğrenme ve cinsiyet
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217369 Dil öğrenme ve dil edinimi kuramlarını bilir.
2 1217381 Dil öğreniminde yöntem ve yaklaşım sorununu n farkına varır.
3 1217397 Öğrenme ile ilgili dil dışı etkenleri fark eder.
4 1245306 Ögretmen adayi uygulamali dilbilimi dil ögretiminde kullanabilir.
5 1245307 Cok dilli siniflarda dilbilim ilkelerinden yararlanir.
6 1245308 Dil bariyerlerini bilir ve yabanci dil ögrenme güclügü cekenlere yardimci bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4
2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 5 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3
4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3
5 5 3 4 5 3 3 3 4 2 3 3 3 3
6 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek