Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE618 Dil Öğretiminde Masal 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders gelecekte Almanca öğretecek öğretmenlerin masallardan dil öğretiminde etkin bir şekilde nasıl faydalanacaklarını öğretmeyi, göstermeyi amaçlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lüthi Max (2004), Märchen, J.B. Metzler, Stuttgart. Wardetzky Kristin, Zitzlsperger Helga (1997),Märchen in Erziehung und Unterricht Heute, Hohengehren. Kaminski Diethelm (1986), Märchen Aufgaben und Übungen, Goethe Institute, München. EK KAYNAK : Çeşitli tez çalışmaları ve makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazınsal tür olarak masalın tanımı, yapısal – biçemsel – içeriksel özelliklerinin öğretilmesi, masalların eğitimde kullanılmaları bağlamında dilsel ve yapısal anlam göstergelerinin saptanması ve çözümünün öğretilmesi. Masal çocuk ilişkisi bağlamında masalların eğitim açısından olumlu ve olumsuz yönlerinin saptanması ve öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Masalın tanımı, tarihçesi ve özellikleri
2 Masalın türleri, sanat ve halk masallarının özellikleri
3 Masalın diğer edebi türlerle ilişkisi
4 Grimm Kardeşler ve onların masalları
5 Edebi türlerin dil öğretiminde kullanımı
6 Edebi tür olarak masalın dil öğretiminde kullanımı
7 Masalların Alman dili öğretimindeki işlevleri
8 Masalların Alman dili öğretimi dersine seçilme entegre etme kriterleri
9 Arasınav
10 Masalların Alman dili eğitimi dersinde kullanımı
11 Örnek ders tasarılarının incelenmesi değerlendirilmesi
12 Benzer çalışmaların geliştirilmesi
13 Geliştirilen çalışmaların uygulanarak değerlendirilmesi
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211419 Edebi tür olarak masalı kavrar ve tanır.
2 1211433 Alman kültürünü tanır ve kendi kültürü ile karşılaştırma imkânı bulur
3 1211435 Almanca öğretimi dersinde kullanılacak masalı kriterlere göre seçer ve uygular
4 1211460 Almanca öğretimi dersinde kullanılacak masalı kriterlere göre seçer ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 3 4 4
2 3 4 3 3 3 3 4 4 3
3 4 4 4 3 3 3 3 3
4 3 4 3 4 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek