Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE616 Dil Öğretiminde Anlambilim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Dilbilimin bir alt dalı olan anlambilimin yabancı dil öğretiminde etkin bir şekilde kullanmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. HASAN BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Busch J., J. Schröder (1989), Linguistische und didaktische Grammatik, VEB Verlag, Leibzig Roche J. (2005), Fremdspracherwerb – Fremdsprachendidaktik, UTB, Basel.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anlambilimin dil öğretimine katkılarının incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 8 3 24
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 3 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözcük anlamı ve sözcük öğretimi
2 Eş anlamlılık
3 Anlam ve anlambilim
4 Eşseslilik
5 Çok anlamlılık
6 Tümce anlamı
7 Deyimler
8 Atasözleri
9 Arasınav
10 Anlam değişimleri ve metin anlambilimi
11 Anlam Genişlemesi
12 Anlam Daralması
13 Anlambilim ve Dilbilgisi
14 genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304098 Anlambilimin dil öğretimindeki önemini kavrar.
2 1304102 Sözcükleri bağlamlarda farklı anlamlarla kullanmanın önemini bilir.
3 1304099 Deyimlerin anlamlarının önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek