Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE601 Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenme Stratejileri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Yabancı dil öğreniminde dil öğretim uzmanlarının geliştirdiği,etkili öğrenme yollarının incelenip kavratılması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

rebecca Oxford-language learning strategies

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrenme Stilleri, Çoklu Zeka Kuramı, Öğrenme Stratejileri,1: Dolaylı Oğrenme Stratejileri Dolaysız Öğrenme Stratejileri 2:Üstbilişsel, Bilişsel Ve Duygusal Stratejiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 14 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenmeyi öğrenme
2 öğrenme biçimleri
3 Öğrenme stilleri
4 Çoklu zeka kuramı incelemeleri
5 Yabancı dil öğrenme stratejileri kavramı kapsamı
6 Dil öğrenme stratejileri türleri
7 Dolaysız dil öğrenme stratejileri
8 Dolaylı dil öğrenme stratejileri
9 Üstbilişsel dil öğrenme stratejileri
10 Arasınav
11 Bilişsel dil öğrenme stratejileri
12 Telafi stratejileri
13 Yabancı dil öğretiminde öğrenme stratejileri uygulaması
14 Yapılan uygulamanın değerlendirilmesi
15 Yılsonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304075 öğrenme stilleri alanında uygulamalar yapabilir
2 1304076 çoklu zeka kuramına uygun dil öğretimi gerçekleştirebilir
3 1304077 dil öğrenme stratejilerini dil öğretimi alanında uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 2 2 3 2 3
2 3 3 3 4 3 3 4 3 2
3 3 3 4 3 3 4 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek