Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE619 Almanca Öğretiminde Dil Kültür Etkileşimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dil ile kültür arasındaki ilişki ve dil öğretimindeki farklılıklardan kaynaklanan olumsuzlukların olumlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Nevzat BAKIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

: Hüseyin Salihoğlu, Alman Kültürü Tari : Çeşitli Dil Kültür ilişkili makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kültürel evrensel değerler Önceliğinde dil öğretiminde dört temel becerinin geliştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 6 84
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ve Kültür arasındaki ilişkinin betimlenmesi
2 Yabancı dil öğretimi ve kültür
3 Yabancı dil öğretimindeki amaç kültür
4 Barok kültürü
5 Aydınlanma dönemi siyasi gelişmeler / Klasik
6 Romantizm ve Alman Milliyetçiliği
7 İdealizme karşı felsefi gelişmeler
8 II. Alman İmparatorluğun kuruluşu ve sanayileşme
9 Weimar Cumhuriyeti / II. Wilhelm Çağı
10 Arasınav
11 II. Dünya savaşı sonuçları / İki Almanya’nın birleşimi
12 Amaç Kültür ve evrensel değerler
13 Kültürel farklılıklar ve dört temel beceri
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520161 Kültürel farklılıkların kazandırdığı kolaylıkları kavrar.
2 1520162 Kültürel farklılıkları ve evrensel değerleri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75721 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75720 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75711 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75710 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75719 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75713 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75709 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75712 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 75714 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 75716 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75715 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75718 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 75717 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 4 4 4
2 3 4 4 3 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek