Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE620 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Almanca öğretiminde dört temel becerinin yanı sıra sözcük öğretimi ve dilbilgisini ölçmede kullanılan ölçme araçları ve bunları değerlendirme kriterlerini tanımak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nevzat BAKIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lissmann urban. Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung. Eine Einführung. (2010). Verlag Empirische Pädagogik, Landau. Bolton Sibylle. Problemne der Leistungsmessung. ((2000). Langenscheidt Verlag, Berlin. Turgut M.Fuat; Baykul Yaşar. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. ((2010). Pegem Akademi, Ankara.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri ile ilgili değişik soru hazırlama araçlarını uygulamalı olarak analiz etmek. Örnek sınavlar hazırlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Schülerbeurteilung als Aufgabe der pädagogischen Diagnostik.
2 Leistungsbegriff und Leistungsbeurteilung.
3 Beurteilung und Beurteilungsprobleme
4 Zensuren und Zeugnisse.
5 Tests zu den rezeptiven Fertigkeiten: Überprüfen des Leseverstehens.
6 Tests zu den rezeptiven Fertigkeiten: Überprüfen des Hörverstehens.
7 Tests zur Fertigkeit Schreiben
8 Tests zur Fertigkeit Sprechen.
9 Tests, die die Fertigkeiten kombinieren.
10 Ara sınav
11 Tests zu Wortschatz und Grammatik.
12 Bewertung des Schreibens und Sprechens.
13 Schätzskalen/ Beurteilunsbogen in der Praxis
14 Portfoliobeurteilung7 lerntagebücher
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164249 Dört temel beceriyle ilgili değerlendirme kriterlerini bilir.
2 1169487 Kelime bilgisi ve gramer ile ilgili ölçme-değerlendirme kriterlerini tanır.
3 1176959 Dört temel beceriyle ilgili örnek sınav hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek