Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE611 Uygulamalı Dilbilim ve Almanca Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Teorik ve uygulamalı dilbilim kavramlarını ve ilkelerini ögretmek, öğrencilere dilbilimsel öğeleri tanıtmak; sözlü ve yazılı metinleri bu öğeler açısından çözümletebilmek; farklı kuramsal boyutları, sosyodilbilimsel kuramları ve yöntemleri tartışmak; bu çözümlemelerden, öğrencilere dil öğretim ortamlarında nasıl yaralanacaklarını tartıştırmak; dil öğrenenlerde uygulamali dilbilim önemini kavratma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doc.Dr. Hasan Bolat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meibauer, J., U. Demske u.a. (2007) Einführung in die Germanistische Linguistik, J.B. Mettzler, Stuttgart. Bergmann, R,., P.Pauly, S.Stricker (2005) Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft, Universitätsverlag Winter, Heidelberg. http:// www.narr.de/bib/17414 / 9783823374145.pdf

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uygulamali dilbilimsel öğelerin çözümlenmesi ve dil öğretimine katkısı.yabancı dil edinimi/öğrenimi, karşıtsal dilbilim, yanlış analizi, ara dil, pratik sesbilgisi (fonetik), bağımsız öğrenim, müfredat/ders içeriği tasarımı, öğretim/öğrenim metodolojisi, ölçme/değerlendirme, rehber/danışmanlık, söz/eylem biçimleri, vb alanlara ait kuramlardan öğretmen adaylarının haberdar olmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 5 5 25
24 Seminer 5 5 25
27 Makale Yazma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilbilim
2 Dilbilim Alanlari
3 Uygulamali Dilbilim
4 Uygulamali Dilbilim"in calisma alanlari
5 Dil Ögretimi
6 Dil Edinimi Teorileri
7 Dil Edinimi Teorileri
8 Yabanci Dil Ögretimi
9 Ara Sinav
10 Yabanci Dil Ögretimi
11 Ikidillilik
12 Cokdillilik
13 Dil Engelleri
14 Dil Katmanlari

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245245 Dilbilim ve alanlarini kavrar.
2 1245246 Dil edinim teorilerini ögrenir.
3 1245247 Cokdillilik kavramini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek