Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE701 Dil Felsefesi ve Dilbilim Kuramları 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Dilin geçirdiği farklı evreleri tanımak ve dil olgusunu felsefi bir yaklaşımla ele almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MIHÇIOĞLU,C. Sözcüklerin Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara LUTZEIER,P.R. Lexikologie,Stufenburgverlag ,Tübingen

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil ile dünya arasındaki ilişkinin sorgulanması, dili oluşturan temellerin, anlam ve iletinin incelenmesi, dilin felsefe açısından önemi, düşünürlerin çağlar boyu dil ile ilgili görüşleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 20 5 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar: Dil nedir? Dil tanımları, anlam sorunu
2 İlk çalışmalar, antik yunan filozoflarının dille ilgili düşünceleri
3 Dil aileleri
4 Dillerin yayılması
5 Dil ve toplum ilişkisi
6 20. yy. da dil filozofları
7 Saussure ve genel dilbilim dersleri
8 Wittgenstein ve Tractakus ve dil oyunları
9 Arasınav
10 Austin: Gündelik dil ve söz edimleri
11 Noam Chomsky’nın dil edinme kuramı
12 Dil okulları
13 Amerikan yapısalcılığı
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98993 1180273 Dilbilimin kuramlarının felsefi temellerini bilir
98994 1181164 Dil felsefesi ile ilgili tarihsel süreci anlatabilir.
98995 1187770 Yirminci yüzyıl dil filozoflarının görüşlerini anlar
98996 1167930 Yirmi yüzyıldaki dilbilimdeki gelişmeleri açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek