Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı dil öğretimi bağlamında karşılaştırmalı dilbilim araştırmaları konusunda doktora öğrencilerinin bilgi edinmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan D. (1999), Her Yönüyle Dil, TDK, 1982, Ankara. Lyons J. (1990), Die Sprache, C.H. Becksche Verlag, München Mıhçıoğlu C. (1996), Sözcüklerin Öyküsü, Kültür Bak. Ankar Bolat H. (2004), Girişik Tümce Yaılarının Çevirisi, Deniz Kültür, Samsun. Elst G. v. d (1990), Syntaktische Analysen, Evangener Studien, Erlangen.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya dillerinin sınıflandırılmaları, dil gruplandırmaları, dil aileleri, genetik birlik, sesbilgisi, anlambilim ve söz dizimsel yapılarının incelenmesi, bu çalışmaların dil öğretiminde kullanılma olanaklarının tartışılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 2 27 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı dilbilim çalışma alanı
2 Dil aileleri
3 Yapısal sınıflama
4 Genetik sınıflama
5 Ses bilgisi araştırmaları
6 Yapı bilgisi ile ilgili araştırmalar
7 Anlambilimle ilgili araştırmalar
8 Sözdizim ile ilgili araştırmalar
9 Arasınav
10 Çeviribilim araştırmaları
11 Çeviri çalışmaları inceleme
12 Benzer çalışmalar uygulama
13 Araştırmaları karşılaştırma
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
100034 1415803 Dilleri ses bilgisi açısından karşılaştırabilir.
100035 1416118 Dilleri anlam bilgisi açısından karşılaştırabilir.
100036 1419613 Dilleri yapı bilgisi açısından karşılaştırabilir.
100037 1403710 Dilleri sözdizim açısından karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75703 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 75704 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75705 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75696 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75702 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75697 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75706 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75698 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75707 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75699 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75708 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75701 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75700 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek