Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE715 Metin Çözümleme Yöntemleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Edebi metinlerin çözümleme yöntemlerinin kavratılması, hangi tür metinlere hangi tür yöntemin uygulanması gerektiğinin öğretilmesi ve amaca uygun metinler üzerinde yapılan uygulama çalışmalarıyla öğrencilere pratik beceri kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Methoden der Literatur Wissenschaft/Maren Griesbach

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tüm metin çözümleme yöntemlerinin ele alınıp incelenmesi ve seçilen örnek metinlerde uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 2 27 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pozitivist İnceleme Yöntemi
2 Psikanalitik (Freud’cu) inceleme yöntemi
3 Marksist İnceleme Yöntemi
4 Feminst İnceleme Yöntemi
5 Hesaplamacı İnceleme Yöntemi
6 Dilbilimsel İnceleme Yöntemi
7 Okuyucuya yada Metne Bağlı İnceleme Yöntemi
8 Felsefeye dayalı İnceleme Yöntemi
9 Arasınav
10 Yapısalcı İnceleme Yöntemi
11 Yorumlayıcı (Hermeneutik) İnceleme Yöntemi
12 Alımlama Estetiği ( Rezeptionsästhetik)
13 Çoğulcu İnceleme
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
100416 1409603 Tüm metin çözümleme yöntemlerini kuramsal alt yapıları ile kavrar.
100417 1385207 Çeşitli metin türlerini uygun yöntemlerle çözümler.
100418 1386568 Metinleri gerek yapısal olarak gerekse üslupsal olarak inceleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75703 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 75704 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75705 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75696 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75702 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75697 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75706 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75698 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75707 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75699 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75708 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75701 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75700 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek