Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yananlamsal işlevi olan dilsel ve biçemsel unsurların öğretilmesi ve edebi metinler üzerinde uygulama çalışmaları yapılarak kavratılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa ÇOLAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eine Vergleichende Stiluntersuchung in Borcherts- und Benders Kurzgeschichten/ Prof.Dr. Mustafa Çolak Elemente der literarischen Rhetorik / Heinrich Lausberg

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gazete, dergi vs. gibi kitle iletişim araçlarında kullanılan metinler ve çeşitli metin şekilleri (makale, söylev, reklam metni, rapor, yasa, yönetmelik, mektup vb.), sözdizimi, sözcükbilim ve anlam yönünden incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 27 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin ve metin türleri
2 Kurmaca ve kurmaca olmayan metinler
3 Metinlerin dilsel ve üslupsal özellikleri
4 Söz sanatlarının tarihsel gelişimi
5 Antik Yunada söz sanatları
6 Edebi metinlerde söz sanatları
7 Edebi olmayan metinlerde söz sanatları
8 Retorik, Sözdizimsel, Lexikal Unsurlar
9 Arasınav
10 Kurmaca olmayan metinlerin özellikleri,analizi, yorumu ve söz sanatları
11 Kurmaca metinlerin özellikleri, analizi, yorumu ve söz sanatları
12 Çeşitli edebi eserlerin dilsel ve üslupsal açıdan incelenmesi
13 Çeşitli edebi eserlerin dilsel ve üslupsal açıdan incelenmesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
100564 1191138 Metin ve metin türlerini tanır ve bilir.
100565 1175108 Söz sanatlarının tarihsel gelişimini bilir.
100566 1175209 Söz sanatı unsurlarını özelliklerine göre bilir.
100567 1177408 Söz sanatlarının önemi ve anlamını kavrar.
100568 1181295 Edebi metinleri dilsel ve üslupsal açıdan inceleyerek yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek