Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE702 Çağdaş Alman Tiyatrosu 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Alman tiyatrosonun gelişimini tanımak geleneksel tiyatro ile epik tiyatro arasındaki farkları kavrayıp herbirinin özelliklerini göz önünde bulundurarak alman ve türk tiyatro dünyasındaki önemli eserleri çözümleyebilme ve sınıflandırabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İpşiroğlu, Zehra.Tiyatroda Devrim,mitos boyut yayınları,2000 İstanbul Sener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi dost kitabev yay. 2008 Ankara Özdemir Nutku,Bertolt Brecht Ve Epik Tiyatro,özgür yay.2007İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş Alman Tiyatrosunun genel özellikleri, kuramcılar ve kuramları, yazarları ve oyunlarının incelemeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 4 23 92
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Yunan’da tiyatro düşüncesi, Platon, Aristoteles ve Poetikası
2 Ortaçağ suçlamalarından Rönesans da tiyatronun savunulması
3 Klasik akımdan romantik akıma tiyatronun gelişimi, romantik-klasik karşıtlığı
4 Gerçekçi akım tiyatrosu özellikleri ve karşı gerçekçi eğilimler
5 Yirminci yüzyılın öncü akımlarından Fütürizm, Gerçeküstücülük, Ekspresyonizm
6 Siyasal amaçlı tiyatro düşüncesi ve Piscator
7 Bertold Brecht ve epik-diyalektik tiyatro
8 Geleneksel tiyatro ile modern tiyatro kavramları ve farklılıkları
9 Arasınav
10 Absürd Tiyatro, temsilcileri ve önemli eserler
11 Türkiye ‘de epik tiyatro ve temsilcileri
12 Türk – Alman tiyatro eserlerinin karşılaştırılması
13 Çağdaş Alman Tiyatrosuna eleştirel bakış
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1197297 Tiyatro düşüncesinin doğuşu, yayılışı ve gelişimi hakkında genel bilgiye sahip olur.
2 1205546 Tiyatro tarihinin en önemli temsilcilerini ve eserlerini kavrar.
3 1183843 Platon, Aristoteles gibi kuramcıları ve onların tiyatro ile ilgili kuramlarını bilir.
4 1191294 Antik Yunan Tiyatro düşüncesinden Absürd Tiyatro anlayışına kadarki gelişim sürecini anlar ve aktarır.
5 1201033 Çağdaş Alman Tiyatrosunu anlar, eserleri akımlara göre sınıflandırabilir.
6 1230056 Epik Tiyatro-Absürd Tiyatro terimlerini tanımlar birbirinden ayırt eder.
7 1230057 Türk tiyatro tarihinin gelişimi ile Alman tiyatro tarihini karşılaştırır farklılıkları çıkarır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 3 4 2 3 2
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2
3 2 2 4 3 4 3 3 2 3
4 4 3 3 2 2 4 3 4 3
5 2 3 2 4 3 2 4 3 4
6 3 4 3 3 3 3 3 2 4
7 3 3 4 3 2 3 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek