Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE703 Alman Tiyatro Tarihi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Tiyatro düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecinin kavranması, Alman Edebiyatı ve kültür tarihindeki öneminin, işlevinin gelişiminin öğrenilmesi, oluşan tüm akımların dram anlayışlarının birbirinden ayırt edilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Birkan KARGI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sener, Sevda. Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi dost kitabev yay. 2008 Ankara

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tiyatro düşüncesinin oluşumundan günümüze kadar süregelen gelişiminin her yönüyle incelenmesi, ardından Alman Edebiyatı ve kültür tarihindeki yerinin öneminin gelişiminin tanıtılması. Orta çağdan itibaren oluşan tüm akımlarda tiyatronun öneminin işlevinin irdelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 4 23 92
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Yunan tiyatrosu
2 Rönesansta tiyatro
3 Klasik Akım
4 18. yy. tiyatrosu
5 Romantik Akım
6 Gerçekçi Akım
7 Karşı Gerçekçi Eğilimler
8 20. yy. tiyatrosu
9 Arasınav
10 Benzetmeci Tiyatro ve Yabancılaştırma Tiyatrosu “Bertold Brecht”
11 Grotesk Dünya “Friedrich Dürrenmatt”
12 Peter Weiss
13 Max Frisch, Peter Handke
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304827 Sanatın anlamını,
2 1304823 Edebiyat türlerinde “Dramatik” türün yerini
3 1304825 Alman tiyatro tarihini
4 1304826 Dil ve davranış biçimlerini, tiyatro yapıtlarının alılmamasını,
5 1304824 Türkiye’deki tiyatro alılmamalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 5
3 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek