Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE706 Edebiyatbilim ve Eleştiri Kuramları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Siyasi, kültürel ve tarihi bilim dallarının Edebiyat eleştirisinde nasıl kullanıldığını açıklamaktır. Edebiyat eleştirisi dersinde aydınlanma çağından itibaren romantik dönem Doğalcılık, Modern Gerçekçilik, Eleştirel Realizm, Metin Eleştirisi, Biçimcilik, Marksist Edebiyat eleştirisi, varoluşçuluk ve Post modern edebiyat eleştirisi gibi konularda öğrencilerin bilgisini geliştirmek, modern çağa damgasını vuran edebiyat akımlarının etkisinde yayılan birbirinden farklı eserlerin tahlillerini yapma yeteneğini geliştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seibt Gustav (1996), Literaturkritik: Grungzüge der Literaturwissenschaft, München. Daemmrich H.S. (1974), Literaturkritik: Theorie und Praxis, UTB, München.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aydınlanma çağı ile birlikte başlayan yeni edebi ve felsefi oluşumların tanıtılması. Neoklasik akıma bir tepki olarak doğan romantik akımın incelenmesi. Aklın yerine duyguları ön plana alan Romantik felsefenin çözümlenmesi. Schiller, Goethe, gibi şairlerin öğrencilerin sunumlarıyla sınıfta irdelenmesi. Romantik akıma reaksiyon olarak ortaya çıkmış naturalist, realist akımın Alman yazarlarının eserlerine başvurularak irdelenmesi. Freud'un edebiyat eleştirisine katkısının vurgulanması. Çağdaş edebiyat eleştirisine damgasını vurmuş büyük eleştirmenlerin tanıtılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 2 27 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eleştiri Kavramı
2 Edebi Eleştiri
3 Edebi Eleştirinin doğuşu, gelişimi
4 Eski Yunan ve Roma Döneminde Eleştiri
5 Rönesans ve Yeni Klasik Dönem
6 Rönesans ve Sonrasında Yazarlar
7 Türkiye’de Edebiyat Eleştiri
8 Avrupa’da Edebiyat Eleştiri si ve Türkiye deki edebiyat eleştiri ile karşılaştırılması
9 Arasınav
10 Eleştiri ölçütü
11 Eleştiri türleri
12 Edebiyat eleştirisi örneklerinin incelenmesi
13 Edebiyat eleştirisi örneklerinin incelenmesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1401866 Uygulamalı çalışarak belli bir döneme ait herhangi bir edebi metnin çözümlemesini rahatlıkla, kolayca yapabilir
2 1410434 Modern eleştiri alanında farklı yaklaşımlar ve kuramlar hakkında gerekli bilgilerle donatılacaklar ve bu kuramları uygulayarak modern sanat eserlerini yorumlayabilir.
3 1412989 Edebi Eleştiri kavramının tanımı bilir.
4 1413198 Eleştiri türlerini ve ölçütlerini bilir ve ona göre eleştiri yapıtlarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75703 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 75704 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75705 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75696 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75702 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75697 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75706 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75698 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75707 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75699 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75708 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75701 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75700 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 4 3 2 3 4 3
2 3 4 3 3 4 3 3 3 3
3 3 3 4 2 3 4 2 4 4
4 4 3 3 4 2 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek