Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE709 Almanca Öğretimi Sorunları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

almanca öğretimiyle ilgili sorunların öğretim-yöntem-teknik-öğretim teknolojileri Öğrenme psikolojisi açılarından tartışılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

almanca öğretiminde sorunların tespiti, gereksinim çözümlemesi, öğrenmeyi etkileyen Faktörlerin detaylı incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Almanca öğretim sorunlarının tanımlanması
2 İlgili kavram alanlarının belirlenmesi
3 Yabancı dil öğretiminde sorun çeşitlerinin tespiti
4 Yöntem ile ilgili sorunların irdelenmesi
5 Dil öğretim yöntemlerinin yeterlik ve yetmezlikleri
6 Dilbilgisi çeviri-düzvarım-görsel işitsel – iletişimsel yöntemlerin incelenmesi
7 Dil öğretiminde kullanılan tekniklerle ilgili sorun tespiti
8 Öğrenmeyi etkileyen iç-dış faktörler
9 Arasınav
10 Ölçme- değerlendirme ile ilgili sorunlar
11 Temel becerileri öğretiminde görülen sorunlar
12 Kelime bilgisi ve dilbilgisi öğretiminde görülen sorunlar
13 Genel değerlendirme
14 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230071 dil öğretiminde gereksinim çözümlemesi ile soruna çözüm bulabilir
2 1230072 yöntem ve teknikleri sorun çözümüne uygun kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 4 3 2 3 4
2 3 3 3 4 3 2 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek