Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE710 Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere dilbilim kuramlarının özellikle dil öğretiminde kullanım olanaklarını göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

: Imer K., A. Kocaman, S. Özsoy (1994), Dilbilim Araştırmaları, Bizim Büro, Ankara. Kuran P.N. (1963), Kültürlerarası İletişim Aracı Olarak Çeviri, BÜ, İstanbul. Akdoğan F. (2000), Thesen und Beispiele zum frühen Unterricht in der Fremdsprache Deutsch, Peter Lang, Frankfurt. Bolat Hasan (2004), Girişik Tümce Yapılarının Çevirisi, Deniz Kültür, Samsun.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

uygulamalı dilbilim ve dil öğretimi, dil edinimi, ikinci dil edinimi, aktarım yanlışları, çeviribilim çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 27 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar: Uygulamalı Dilbilim, Dil Edinimi, Dil Öğretimi.
2 Dil edinimi araştırmaları
3 İkinci dil edinimi araştırmaları
4 Konuşma terapisi ve çeviri ile ilgili araştırmalar
5 Aktarım yanlışları
6 Anadil kaynaklı aktarım yanlışları
7 Dil içi aktarım yanlışları
8 İkinci yabancı dilden kaynaklanan aktarım yanlışları
9 Arasınav
10 Söz dizimi ile ilgili aktarım yanlışları
11 Anlambilim ile ilgili aktarım yanlışları
12 Ses ve yapıbilgisi ile ilgili aktarım yanlışları
13 Edimbilimle ilgili aktarım yanlışları
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169238 Temel dilbilim kuramlarını dil öğretiminde kullanabilecek.
2 1185909 Dil öğretimi ve dil edinimi süreçleri ayırabilir.
3 1166887 Aktarım yanlışlarının farkına varabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 4 2 4 3
2 3 3 3 2 4 3 3 2 4
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek