Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE711 Çeviri Yöntemleri ve Çeviride Üslup Sorunları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencinin farklı çeviri yöntemlerini öğrenerek, bu yöntemler ışığında kendi çeviri yöntem ve tekniğini geliştirmesini uygulamalı metinlerle sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

: Katherina Reis, Texttyp und Übersetzungsmethode, 1993 EK KAYNAK : Kussmaul, Hönig, Strategie der Übersetzung, 1982 Mehmet Rifat, Çeviri Seçkisi,2002 Maria Snell-Hornby, Übersetzungswissenschaft, 1986 Werner Koller, Einführung in dieÜbersetzungswissenschaft

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeviri kuramlarının yönteme dönüştürülmesi, çeviri yöntemlerinin uygulanması, çeviri tekniğine dönüştürme çabası, çeviri yöntemlerinin çeviriye etkisinin gözlenmesi çeviri yöntemlerinin öğretilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kontrol Edelibilir ve Kontrol Edilemez Alanlar Yöntemi
2 Makro ve Mikro Stratejiler Yöntemi
3 Çeviri Yöntemi Geliştirme Çabaları
4 Çoğul Dizge Kuramı, Betimleyici Çeviri Yöntemi
5 Çoğul Dizge Kuramı Örneginde Çeviri Uygulaması
6 Yöntemlerin Çeviri Uygulamalarına Aktarılabilirliği
7 Yöntemleri Tekniğe Dönüştürme Becerisini İçin Uygulama
8 Bilişsel Çeviri Kuramı ve Çeviri Sürecinde Uygulanması
9 Arasınav
10 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Yöntemi
11 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi Yöntemiyle Çeviri
12 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesinin Metinlerle Uygulanması
13 Uygulama Çalışması
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230076 Çeviribilim kavramını ve kapsamını bilir.
2 1230077 Çeviri yöntemlerini bilir ve uygular
3 1230078 Çeviri eyleminde çeviri yöntemi ve tekniği geliştirebilir.
4 1230079 Çeviri kuramlarını yönteme dönüştürebilir, uygulayabilir.
5 1230080 Çeviri eyleminde üslupsal sorunların farkına varır ve üstesinden gelebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 3 4 3 2 3 3
2 3 3 4 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4
4 2 4 3 4 2 3 4 3 3
5 4 3 4 3 3 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek