Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE713 Karşılaştırmalı Dilbilim Araştırmaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

: Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere dillerin değişik dilbilim alanları açısında nasıl karşılaştırılabileceğini göstermelidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan D. (1999), Her Yönüyle Dil, TDK, 1982, Ankara. Lyons J. (1990), Die Sprache, C.H. Becksche Verlag, München. Mıhçıoğlu C. (1996), Sözcüklerin Öyküsü, Kültür Bak. Ankara. Bolat H. (2004), Girişik Tümce Yaılarının Çevirisi, Deniz Kültür, Samsun. Elst G. v. d (1990), Syntaktische Analysen, Evangener Studien, Erlangen.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

: Dil aileleri, dilleri ses, anlam, yapı, sözdizim açısından karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı dilbilim çalışma alanı
2 Dil aileleri
3 Yapısal sınıflama
4 Genetik sınıflama
5 Ses bilgisi araştırmaları
6 Yapı bilgisi ile ilgili araştırmalar
7 Anlambilimle ilgili araştırmalar
8 Sözdizim ile ilgili araştırmalar
9 Arasınav
10 Çeviribilim araştırmaları
11 Çeviri çalışmaları inceleme
12 Benzer çalışmalar uygulama
13 Araştırmaları karşılaştırma
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230081 Dilleri ses bilgisi açısından karşılaştırabilir.
2 1230082 Dilleri anlam bilgisi açısından karşılaştırabilir.
3 1230083 Dilleri yapı bilgisi açısından karşılaştırabilir.
4 1230084 Dilleri sözdizim açısından karşılaştırabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 3 3 2 3 3
2 3 3 3 2 4 4 3 4 4
3 3 3 4 3 3 4 3 2 3
4 3 2 3 4 3 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek