Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE714 Anlambilim ve Anlam Sorunları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı anlam kavramına felsefi açıdan bakarak lisansüstü öğrencilerin anlambilimle ilgili kavramlara daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr. Hasan BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altınörs A. (2003), Dil Felsefesine Giriş, İnkılap, İstanbul. Wittgenstein L. (2003), Tractacus. Çev.:Oruç Aruoba, Kent Basımevi, İstanbul. Lyons J. (1990), Die Sprache, C.H. Bec’sche Verlag, München.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik Yunandan günümüze anlam sorunu, sözcük, tümce ve metin bağlamında anlambilim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 27 54
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlam sorunu
2 Ideacı yaklaşım
3 Göndergeci çözüm
4 Davranışçı kuram
5 Pragmatik yaklaşım
6 Anlambilim ve göstergebilim
7 Sözcük anlambilimi
8 Eşanlam, karşıtanlam, yananlam
9 Arasınav
10 Tümce anlambilimi
11 Kalıplaşmış tümceler
12 Atasözleri
13 Metin anlambilimi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179821 Anlam sorununun felsefi önemini anlar.
2 1183212 Anlam sorunun sözcük boyutunu anlar.
3 1187028 Anlam sorununun tümce boyunu anlar.
4 1169657 Anlam sorununun kalıplaşmış tümcelerdeki önemini anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 2 3 3 4 3
2 3 2 3 3 4 2 2 3 2
3 4 4 4 3 3 3 4 4 4
4 3 3 3 4 3 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek