Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE717 Özgün Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Üslupsal ve dilsel özelliklerin kavranması ve metinlerde tanınarak yorumlanmasını, incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

: Çolak Mustafa (1997), Eine Vergleichende Stiluntersuchung in Borcherts- und Benders Kurzgeschichten, Samsun. Lausberg Heinrich (1971), Elemente der Literarischen Rhetorik, München. EK KAYNAK : Çeşitli makaleler ve tez çalışamaları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alman edebiyatından kısa öykülerin, romanların vb. edebi türlerin dil ve üsluplarının incelenmesi. Bunların yanı sıra edebi olmayan metinlerinde sözdizimi, sözcükbilim ve anlam yönünden incelenmesi bu dersin genel muhtevasını oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin ve metin türleri
2 Kurmaca ve kurmaca olmayan metinler
3 Metinlerin dilsel ve üslupsal özellikleri
4 Söz sanatlarının tarihsel gelişimi
5 Antik Yunada söz sanatları
6 Edebi metinlerde söz sanatları
7 Edebi olmayan metinlerde söz sanatları
8 Retorik, Sözdizimsel, Lexikal Unsurlar
9 Arasınav
10 Kurmaca olmayan metinlerin özellikleri,analizi, yorumu ve söz sanatları
11 Kurmaca metinlerin özellikleri, analizi, yorumu ve söz sanatları
12 Çeşitli edebi eserlerin dilsel ve üslupsal açıdan incelenmesi
13 Çeşitli edebi eserlerin dilsel ve üslupsal açıdan incelenmesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230088 Metin ve metin türlerini tanır ve bilir
2 1230089 Söz sanatlarının tarihsel gelişimini bilir.
3 1230090 Söz sanatı unsurlarını özelliklerine göre bilir.
4 1230091 Söz sanatlarının önemi ve anlamını kavrar.
5 1230092 Edebi metinleri dilsel ve üslupsal açıdan inceleyerek yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 4 3 2 3 4
2 2 3 2 4 3 3 3 2 3
3 3 2 3 3 4 3 2 3 3
4 4 4 4 4 3 2 4 4 3
5 3 3 3 2 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek