Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE718 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

öğretim teknolojileri, e- öğrenme, telelernen, yapay zeka oluşturma, hiper metin uygulamaları konularında çalışmalar yapma

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

tele öğrenme,e- öğrenme uygulamaları, harmanlanmış öğrenme- computer linguistik –elektronik metin hazırlama, dil öğretiminde kullanımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 27 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim teknolojileri kavramı gelişimi, bilgisayarın tele öğrenme aracı olarak kullanımı
2 Metin işleme programları, hiper metinler, yapay zeka
3 Simulasyon programı, elektronik öğrenme oyunları
4 Bilgi kaynağı ve iletişim mekanı olarak internet
5 Tele öğrenmenin geçmişi,faydaları, eksiklikleri
6 Tele öğrenme metodları- açık öğrenme, uzaktan öğrenme
7 Ders modelleri,single model,blended learning,mixed mode
8 Ders işleyişi,süresi, akışı, sınav türleri, değerlendirme
9 Arasınav
10 Tele öğrenme projeleri inceleme,analizleri,değerlendirmeleri
11 Tele öğrenme projeleri inceleme,analizleri,değerlendirmeleri
12 Teknik altyapı incelemeleri,zaman planlaması
13 Almanca öğretiminde tele öğrenme uygulaması
14 Döne Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419142 öğrenme teknolojilerinin sınıf içi kullanımını etkili biçimde gerçekleştirebilir
2 1420808 hiper metinleri metin işleme programlarıyla öğretime aktarır
3 1400306 harmanlanmış öğrenmeyi uygulayabilir
4 1401229 yapay zeka kullanımını gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75703 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 75704 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75705 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75696 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75702 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75697 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75706 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75698 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75707 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75699 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75708 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75701 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75700 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 2 3 3 4
2 4 4 3 2 4 3 3 4 2
3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
4 3 3 2 4 3 3 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek