Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE719 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Analizi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

yabancı dil öğretiminde kullanılan dil öğretim yöntemlerin ve alternatif yöntemlerin incelenmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

yöntem,yaklaşım teknik kavramları , geleneksel ve alternatif dil öğretim yöntem ve teknikeri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde yöntem,yaklaşım teknik kavramlarının incelenmesi
2 Geleneksel dil öğretim yöntemleri dil bilgisi çeviri yöntemi analizi
3 Düzvarım yöntemi analizi
4 Kulak dil alışkanlığı yöntemi analizi
5 Bilişsel yaklaşım analizi
6 İletişimsel yöntem analizi
7 Tüm fiziksel tepki yöntemi analizi
8 Telkin yöntemi analizi
9 Arasınav
10 Tangau yöntemi analizi
11 Sessiz yol yöntemi analizi
12 Blended learning-harmanlanmış öğrenme yaklaşımı incelemesi
13 Beyin temelli öğrenme yaklaşımı incelemesi
14 Yılsonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230270 dil öğretiminde amaca yönelik en uygun yöntemi kullanır
2 1230271 dil öğretim yöntemlerine bütüncül bakış açısı kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 2 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek