Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE720 Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Geliştirme 927003 1 2 8

Dersin Amacı

yabancı dil öğretiminde uygulanan yöntemlerin iletişimsel,bilişsel, yapılandırmacı, beyin temelli öğrenme açısından incelenerek etkin öğrenmeye uygun yeni teknik ve yolların bulunması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

yabancı dil öğretimindeki davranışçı,bilişsel,yapılandrımacı,yaklaşım ve yöntemlerinin beyin temelli öğrenmeye uygun yöntem ve tekniklerin uygulamalı çalışmalarla geliştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 2 27 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yöntem geliştirmek için esas alınan öğrenme kuramları
2 Davranışçılık, bilişselcilik,yaklaşımları analizi
3 Yapılandırmacılık, beyin temelli öğrenme yaklaşımları analizi
4 Yabancı dil öğretim yöntemleri çıkışı, gelişim süreci.
5 Geleneksel dil öğretim yöntemleri analizleri
6 Geleneksel dil öğretim yöntemleri analizleri
7 alternatif dil öğretim yöntemleri analizleri
8 alternatif dil öğretim yöntemleri analizleri
9 Arasınav
10 Beyin temelli iöğrenme
11 Harmanlanmış öğrenme-tele öğrenme
12 Dil öğretiminde mnemonic yöntem uygulamaları
13 Genel değerlendirme
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179801 dil öğretimine geniş bir açıdan bakma yetisi kazanır
2 1186491 modern ve etkili dil öğrenme yolları geliştirip uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 4 3 3 4 3
2 3 3 3 3 3 2 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek