Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE608 Fransız Dili Eğitimi ve Dilbilgisi Fre608 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Oyun yoluyla Fr. Dilbilgisi kurallarını daha zevkli hale getirmek. Öğrenciyi model oyunlara daha aktif hale getirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Jacky Girardet,J.Louis Frerot, Panorama de la Langue Française,1.2.3, Clé İnt., Paris, 1996 Henry Sensine, L’emploi des Temps en Français, Peyat, Paris, 1980

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hedef dildeki dilbilgisi kalıplarını öğrenmek öğrenciler için önemlidir.Öğrenciler hedef dil ile anadil arasında karşılaştırma yapar.Öğrencilerin zihinlerini geliştirecek akıl egzersizleri yapılır.Bazı model oyunlar seçilerek dilbilgisi kuralları farklı şekillerde tekrar ettirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde dilbilgisinin önemi
2 Yabancı dil öğretimi yöntemlerinde dilbilgisi öğretiminin önemi
3 Yabancı dil öğretimi yöntemlerinde dilbilgisi öğretiminin önemi
4 Yabancı dil öğretimi yöntemlerinde dilbilgisi öğretiminin önemi
5 Tümevarım yöntemi ile dilbilgisi öğretimi
6 Tümden gelim yöntemi ile dilbilgisi öğretimi
7 Aktif yönteme göre dilbilgisi öğretimi
8 Pasif yönteme göre dilbilgisi öğretimi
9 Bağlamsal dilbilgisi öğretimi
10 Bağlam dışı dilbilgisi öğretimi
11 Implicite dilbilgisi öğretimi
12 Explicite dilbilgisi öğretimi
13 Farklı yöntem kitaplarında dilbilgisi öğretiminin incelenmesi
14 Öğrencilerin hazırladıkları ödevlerin değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1215650 Yabancı dil eğitiminde dilbilgisinin yerini kavrar.
2 1215676 Öğrenci geçmişten günümüze dilbilgisi öğretim yöntemlerini kavrar.
3 1215703 Dilbilgisi öğretiminde yer alan materyalleri kullanılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4
2 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5
3 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek