Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özelliklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elizabeth Calaque, les Mots en jeux, l’enseignement de vocabulaire, CNDP, CLE international, Vocabulaire Prograssif du français, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek; sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler. Sözcüklerin metin bağlamında kullanımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 10 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 10 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde sözcük öğreniminin önemi
2 Sözcük türleri
3 Kavramsal açıdan sözcükler
4 Tematik açıdan sözcükler
5 Metotların sözcük öğretimine yaklaşımları
6 Metotların sözcük öğretimine yaklaşımları
7 Metot kitaplarında sözcük öğretiminin yeri
8 Metot kitaplarında sözcük öğretiminin yeri
9 Metot kitaplarında sözcüklerin verilişi
10 Metot kitaplarında sözcüklerin verilişi
11 Sözcük becerisi kazandırma stratejileri
12 Sözcük becerisi kazandırma yöntemleri
13 Sözcük becerisi kandırma teknikleri
14 Ödevlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110182 Dili çağdaş yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili bir şekilde öğretebilme becerilerine sahip olmak.
2 1110183 Dil öğretiminde teknolojiden yararlanabilmek.
3 1110184 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek.
4 1110185 Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi anlayıp ve bu olguları kavrayabilmek.
5 1110186 Fransız Dili ve Edebiyatının unsurlarını, tarihsel gelişim sürecini tanımak.
6 1110187 Edindiği bilgileri, dile ilişkin araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmek.
7 1110188 Dil araştırmalarında disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek.
8 1110189 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmek ve etkin iletişim sağlayabilmek.
9 1110198 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek.
10 1110199 Dil öğretimi, dilbilim ve edebiyat alanlarındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek.
11 1110200 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek.
12 1110201 Dilin farklı alanlarda kullanımına yönelik yapılan çalışmalar üzerinde bilgi sahibi Olmak.
13 1110202 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak.
14 1110203 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5
2 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4
3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5
4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4
5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5
7
8 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
9 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4
10
11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5
13 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5
14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek