Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özelliklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elizabeth Calaque, les Mots en jeux, l’enseignement de vocabulaire, CNDP, CLE international, Vocabulaire Prograssif du français, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek; sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler. Sözcüklerin metin bağlamında kullanımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 10 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 10 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde sözcük öğreniminin önemi Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler.jpg
2 Sözcük türleri Lexique de culture générale.jpg
3 Kavramsal açıdan sözcükler Lexique de culture générale.jpg
4 Tematik açıdan sözcükler Lexique de culture générale.jpg
5 Metotların sözcük öğretimine yaklaşımları La formation en questions.jpg
6 Metotların sözcük öğretimine yaklaşımları La formation en questions.jpg
7 Metot kitaplarında sözcük öğretiminin yeri La formation en questions.jpg
8 Metot kitaplarında sözcük öğretiminin yeri Fransızca Sözcük Bilgisi.jpg
9 Metot kitaplarında sözcüklerin verilişi Fransızca Sözcük Bilgisi.jpg
10 Metot kitaplarında sözcüklerin verilişi Fransızca Sözcük Bilgisi.jpg
11 Sözcük becerisi kazandırma stratejileri ALter Ego 1.pdf
12 Sözcük becerisi kazandırma yöntemleri ALter Ego 1.pdf
13 Sözcük becerisi kandırma teknikleri FULLTEXT01.pdf
14 Ödevlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi vocabulaire.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346464 Dili çağdaş yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili bir şekilde öğretebilme becerilerine sahip olmak.
2 1346465 Dil öğretiminde teknolojiden yararlanabilmek.
3 1346466 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek.
4 1346467 Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi anlayıp ve bu olguları kavrayabilmek.
5 1346468 Fransız Dili ve Edebiyatının unsurlarını, tarihsel gelişim sürecini tanımak.
6 1346469 Edindiği bilgileri, dile ilişkin araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmek.
7 1346470 Dil araştırmalarında disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek.
8 1346471 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmek ve etkin iletişim sağlayabilmek.
9 1346472 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek.
10 1346473 Dil öğretimi, dilbilim ve edebiyat alanlarındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek.
11 1346474 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek.
12 1346475 Dilin farklı alanlarda kullanımına yönelik yapılan çalışmalar üzerinde bilgi sahibi Olmak.
13 1346476 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak.
14 1346477 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75735 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75736 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75737 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75738 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75745 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75740 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75739 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75742 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75741 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75744 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75743 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75747 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75746 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
7
8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
9 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
10
11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5
13 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5
14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek