Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE615 Dramatik Türler ve Öğretimi Fre615 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilere dramatik türleri kavratarak yaşantı deneyimlerinin yeniden yaratılmasında onlara öncülük etmek.Bir dramatik tür olarak tiyatronun nitelikleri, tarihi gelişimindeki önemli dönüm noktaları, tiyatro inceleme ve çözümleme yaklaşımları ve Fransız tiyatrosunu temsil eden yazarların belli başlı yapıtlarından örnekler incelenmektedir. Bu bağlamda çeşitli yüzyıllarda yer alan akımlar, bu akımların tiyatro türü üzerindeki etkileri de incelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARTAUD, Antonin1964 Le Théâtre et son double. (1938) Paris: Gallimard. BAECQUE, André de 1964 Le Théâtre d’aujourd’hui clef du temps présent.Paris: Editions Seghers. MORAN, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştirisi, İletişim Yayınları, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gösteri sanatında belli başlı türleri kavratmak. Bu amaçla komedi, trajedi, dram, vodvil, fars türlerinin tarihçesi ve özelliklerini aktardıktan sonra yabancı dil öğretiminde kullanılmasını amaçlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 14 3 42
5 Derse Katılım 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proposer des indications scéniques à ajouter aux textes étudiés.
2 Pratiquer la récriture d’un texte personnel.
3 Proposer un travail de transposition de registre.
4 Rédiger une lettre à visée argumentative.
5 Mise en voix du texte théâtral, et lectures mises en scène d’un texte étudié.
6 Discuter autour de photos de mises en scène de théatre.
7 Maîtrise des discours
8 Lecture analytique
9 Mid-term exam
10 Pratique raisonnée de la langue
11 Pratique raisonnée de la langue
12 S’approprier l’univers d'un piece à travers la réflexion sur l’espace scénique et dramaturgique implicite de la pièce
13 Pratique raisonnée de la langue
14 Pratique raisonnée de la langue

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284833 Dramatik etkinlikler ve drama ile ilgili kavramları tanır
2 1284834 Drama ve dramatik etkinliklerde ortam düzenlemesinin gerekliliklerini bilir
3 1284835 Farklı drama ve dramatik etkinlikler planlar ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek