Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDE601 Yabancı Dil Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Araştırmacı, gözlemci ve yaratıcı olmanın yollarının öğretilmesi. – Bilimsel davranış kazandırma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yabancı Dil Öğretimi-Özcan Başkan Bilimsel Araştırma Yöntemi – Niyazi Karasar Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri-Ömer DEMİRCAN Manuel de formation pratique pour le professeur du FLE

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yabancı dil eğitiminde araştırma yapabilmek, yapılan araştırmalardan yararlanabilmek, etkilenmek gibi uzmanlık düzeyindeki becerilerin kazanabilmesi için düzenlenen eğitim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim nedir? Bilimlerin sınıflandırılması
2 Bilimsel düşünce yöntemi nedir?
3 Temel araştırmalar
4 Uygulamalı araştırmalar
5 Araştırmanın özgünlüğü
6 Konu seçimi
7 Konunun sınıflandırılması
8 Geçici plan hazırlama
9 Veri toplama teknikleri
10 Verilerin işlenmesi
11 Araştırmanın biçimsel kuralları
12 Temel bilimsel araştırma örnekleri inceleme
13 Uygulamalı bilimsel araştırma örnekleri inceleme
14 Öğrencilerin hazırladıkları ödevleri değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1160836 Alanında temel araştırmalar yapabilir.
2 1160635 Bilimsel düşünce yöntemi kazanır.
3 1166690 Alanında uygulamalı araştırmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
2 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4
3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek