Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE602 Dil Öğretiminde Masal Öykü ve Roman Fre602 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öykü ve masal özelliklerini ve nasıl inceleneceğini öğretmek, çeşitli edebiyat akımlarını temsil eden Fransız debiyatından seçilmiş öykü ve romanları incelemektir. Öykü ve masalların dil öğretiminde kullanımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Régine, Mérieux, Connexions (méthode de français), Didier, 2005 Textes différents P. Peytard, Littérature et classe de langue, Hatier, 1982 E. Papo, Littérature et communication en classe de langue,1988 Jacqueline Biard, Didactique du texte littéraire, Nathan, 1993

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyat türü olarak roaman,öykü ve masal; roman,öykü ve masal inceleme ve çözümleme yaklaşımları. Fransız roman,öykü ve masallarından örneklerin incelenmesi.Yabancı dil öğretiminde temel becerilerin kazandırılmasında edebi türlerden faydalanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 6 6
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 6 12
29 Bireysel Çalışma 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ROMAN: TANIMI, TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ
2 ÖYKÜ: TANIMI, TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ
3 YAZINSAL METİN ÇÖZÜMLEMESİNDE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
4 YAZINSAL OKUMA SÜREÇLERİ
5 YAPISALCI YÖNTEM VE UYGULAMA ALANLARI
6 GÖSTERGEBİLİM VE GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR
7 V.PROPP VE MASALIN BİÇİMBİLİMİ
8 MASAL ÇÖZÜMLEMESİ
9 MASAL ÇÖZÜMLEMESİ
10 ARA SINAV
11 ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ
12 ROMAN ÇÖZÜMLEMESİ
13 ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ
14 KARŞILAŞTIRMALI GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284745 Yazınsal tür olarak masal, öykü, roman ve özelliklerini kavrar.
2 1284746 Yapısalcı yöntem ve göstergebilimsel yöntem (Anlatı Göstergebilimi) ve de V.Propp'un önerdiği yöntem (Masalın Biçimbilimi) aracılığıyla her hangi bir roman ya da öyküyü çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek