Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE607 Dil Ediniminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Fre607 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Amaç yabancı dil sınıfında öğrenciye dört temel beceri dediğimiz, okuma, yazma, anlama ve konuşma edinimini kazandırmaktır. Öğretmen hedeflediği ve geliştirmeyi amaçladığı hedefe uygun olarak çocuk ve gençlik edebiyatı türünü belirler ve uygulamalar yapar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aytekin, Halil. Yabancı Dil Öğretiminde Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yabancı kaynaklar, gazete dergi, broşür

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, son yıllarda yabancı dil sınıflarında özgün materyal olarak başvurulan çocuk ve gençlik edebiyatının masal, şiir, şarkı, öykü, hikaye, fabl, çizgi roman, dergi ve gazete gibi türlerinin kullnılmasına yönelik olarak işlenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk ve gençlik edebiyatının tarihsel gelişimi
2 Çocuk ve çocuğun tanınması
3 Çocuk ve gençlerin sosyal psikolojik gelişme evreleri
4 Yazınsal türler roman, şiir, hikâye
5 Diğer edebi türler biyografi, çizgi roman, anı.
6 Çocuk edebiyatı türlerinin yabancı dil öğretimindeki rolü
7 Becerilere göre tür seçimi
8 Çocuk şarkı ve şiirleri
9 Masalın kullanılması
10 Masal örnekleri üzerinde dilsel becerilere yönelik aktiviteler
11 Çizgi roman örnekleri
12 Şarkılardan nasıl faydalanılır
13 Şiirin yabancı dil öğretiminde kullanılması
14 Genel bir değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1300080 Yabancı dil sınıfında otantik materyal kullanır.
2 1300081 Çocuk edebiyatıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler edinir.
3 1300083 Her beceriye uygun edebi tür seçer ve kullanır.
4 1300090 Hayal gücü zenginleşir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68003 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 68004 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 68005 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 68006 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 68008 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
6 68010 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
7 68012 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
8 68015 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
9 68013 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
10 68007 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
11 68009 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
12 68011 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
13 68014 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4
2 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4
3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek