Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRE610 Yabancı Dilde Sözcük Öğretimi-Öğrenimi Stratejileri Fre610 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özelliklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Elizabeth Calaque, les Mots en jeux, l’enseignement de vocabulaire, CNDP, CLE international, Vocabulaire Prograssif du français, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişki; ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretmek; sözlü ve yazılı dilde deyimler, söz öbekleri, eşdizimlilik, argo, güzel adlandırma, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemler. Sözcüklerin metin bağlamında kullanımları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 10 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 10 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yabancı dil öğretiminde sözcük öğreniminin önemi
2 Sözcük türleri
3 Kavramsal açıdan sözcükler
4 Tematik açıdan sözcükler
5 Metotların sözcük öğretimine yaklaşımları
6 Metotların sözcük öğretimine yaklaşımları
7 Metot kitaplarında sözcük öğretiminin yeri
8 Metot kitaplarında sözcük öğretiminin yeri
9 Metot kitaplarında sözcüklerin verilişi
10 Metot kitaplarında sözcüklerin verilişi
11 Sözcük becerisi kazandırma stratejileri
12 Sözcük becerisi kazandırma yöntemleri
13 Sözcük becerisi kandırma teknikleri
14 Ödevlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506115 Dili çağdaş yaklaşım, yöntem ve teknikleri kullanarak etkili bir şekilde öğretebilme becerilerine sahip olmak.
2 1506116 Dil öğretiminde teknolojiden yararlanabilmek.
3 1506117 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek.
4 1506118 Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi anlayıp ve bu olguları kavrayabilmek.
5 1506119 Fransız Dili ve Edebiyatının unsurlarını, tarihsel gelişim sürecini tanımak.
6 1506120 Edindiği bilgileri, dile ilişkin araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz edip yorumlayabilmek.
7 1506121 Dil araştırmalarında disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek.
8 1506122 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmek ve etkin iletişim sağlayabilmek.
9 1506123 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek.
10 1506124 Dil öğretimi, dilbilim ve edebiyat alanlarındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek.
11 1506125 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek.
12 1506126 Dilin farklı alanlarda kullanımına yönelik yapılan çalışmalar üzerinde bilgi sahibi Olmak.
13 1506127 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak.
14 1506128 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75735 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 75736 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 75737 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 75738 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 75745 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 75740 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 75739 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 75742 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 75741 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 75744 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 75743 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 75747 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 75746 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
2 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5
7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4
8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4
9 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4
10 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12 4